Skip to main content

Förskola i Södra innerstaden flyttar tillfälligt

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 15:40 CEST

Barn och personal på Äpplets förskola i Södra innerstaden flyttar tillfälligt på grund av miljön runt förskolan. 

Den fastighet som förskolan ligger i med tillhörande gård bedöms inte vara en bra miljö för barnen att vistas i. Ytterligare en anledning till flytten är att det varit bråkigt och stökigt utanför lokalerna vissa eftermiddagar de senaste veckorna, vilket fått föräldrar och personal att känna oro för barnens säkerhet. 

– Barnens säkerhet kommer alltid i första hand. Det är viktigt att både barn och föräldrar känner att förskolan är en trygg plats att komma till. Den oro som personalen upplevt den senaste tiden och det faktum att Newsec inte sköter tillsynen av fastigheten och utemiljön på ett bra sätt, gör att vi vidtar åtgärder för att säkra tryggheten för barnen, säger Anders Malmquist, stadsdelschef i Södra innerstaden.

Stadsdelen förstärker nu förskolans personal med brobyggare samtidigt som miljöförvaltningen trycker på fastighetsförvaltaren att vidta åtgärder och hålla gårdsmiljön ren. Målsättningen är att verksamheten ska kunna flytta tillbaka till lokalerna när problemen är åtgärdade. Föräldrarna till barnen på Äpplets förskola är informerade om flytten.

Kontakt/

Anders Malmquist, stadsdelschef, Södra innerstaden: 0708-540208

Ingegerd Ekström, barn- och ungdomschef, Södra innerstaden: 0709-586409

Frida Leander, informatör Södra innerstaden: 0708-12 88 37