Skip to main content

Förskola i två plan planeras i Kirseberg

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:46 CET

Malmö 2011 02 16

En ny förskola i två våningar med fyra avdelningar kan komma att uppföras på Järnverkstädernas gamla område i Kirseberg. Området, på 5700 kvadratmeter, ligger vid Singelgatan och är idag obebyggt. Ytterligare två avdelningar kan rymmas på platsen. Stadsbyggnadsnämnden fick i dag i uppdrag att påbörja det detaljplanearbete som ska möjliggöra projektet.

– Att bygga förskola i två plan är något nytt som kan bli starten till ett trendbrott. Med barnen i centrum redan från start kan man planera så att det blir väldigt funktionellt, säger Carina Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kontaktpersoner

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende C12)