Skip to main content

Förslag till inkomstutjämning gynnar främst stockholmskommuner

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:30 CET

Regeringens förslag till ändringar i inkomstutjämningen för Sveriges kommuner innebär att man frångår det förslag som en enig utredning har lagt fram. Det innebär också att man överger principen om likvärdiga förutsättningar för landets kommuner.    

Trots att Utjämningskommitténs förslag (SOU 2011:39) inte har funnit några tillväxthämmande effekter så väljer regeringen att bortse från det som forskning och en enig utredning visar, och lägga fram sitt förslag till förändringar. Man väljer därför att skjuta till en miljard kronor för att kompensera ett litet antal kommuner, främst i stockholmsområdet, för en del av skattebortfallet.   

Skatteutjämningssystemet syftar till att skapa så likvärdiga förutsättningar för Sveriges kommuner som möjligt. Kostnadsutjämningen innebär att kommuner med höga kostnader för service till sina invånare får stöd för att till exempel kunna erbjuda bra skola och äldreomsorg.    

– Det är orimligt att regeringen lägger fram ett eget förslag som saknar vetenskapligt stöd. Den miljard som man nu delar ut borde användas till att lindra de konsekvenser som med det här förslaget får betydligt lägre ersättning i det nya systemet, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.  

– Det är inte heller rimligt att hanteringen av de här förändringarna dragits i långbänk. Sveriges kommuner, landsting och regioner har vädjat om en skyndsam hantering för att kunna planera sin ekonomi men med regeringens långsamma process kommer förändringarna att träda i kraft först i januari 2014, säger han.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 5)