Skip to main content

Fortsatt satsning på rehabilitering för att fler ska få jobb – Malmö stads medverkan i Finsam blir permanent

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:25 CEST

Malmö 2010 10 13

Kommunstyrelsen godkände i dag Malmö stads fortsatta medverkan i Finsam, som ansvarar för den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Region Skåne. Det betyder att den försöksverksamhet som pågått 2007-2010 nu blir permanent.

Medverkan i Finsam gör det möjligt att utveckla och pröva nya innovativa arbetsformer för att förbättra arbetsförmågan hos Malmöbor som, på grund av sjukdom eller sjukskrivning, står långt från arbetsmarknaden. Insatserna ger de här personerna ökade möjligheter till rehabilitering, vilket förväntas leda till arbete, och som därför är betydelsefullt både för den enskilde individen och för samhället i stort.

Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 28 oktober 2010.

– Det här är ett sätt för kommunen, tillsammans med de andra samverkansorganisationerna, att hitta nya arbetssätt för att fånga upp personer som kanske annars hade riskerat att hamna mellan stolarna, och se hur vi tillsammans kan erbjuda dem relevant rehabilitering för att underlätta för dem att få arbete. Det gör den här insatsen extra viktig, eftersom rehabiliteringen av de här personerna kräver kompetens och verktyg från flera samverkande myndigheter, säger Kent Andersson (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och integration.

– Finsam är ett sätt att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt, säger han.

Kontaktpersoner

Kent Andersson, 040-34 10 16

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 15)