Skip to main content

Framgångsrika Tillväxt Malmö får en fortsättning

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 15:30 CEST

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att Tillväxt Malmö, inkubatorn för nya jobb och innovationer, får en fortsättning i ytterligare tre år, fram till 31 oktober 2017.

Tillväxt Malmö har sedan starten 2012 varit ett framgångsrikt projekt, de företag som projektet har avtal med har ökat antalet anställda med närmare 600 personer. En fortsatt positiv utveckling och satsning på inkubatorn är tänkt att ge ytterligare 600 arbetstillfällen, men det finns en förhoppning om att med ytterligare finansiering skapa 1000 nya arbetstillfällen i Malmö.

En anledning till att Tillväxt Malmö varit framgångsrikt är projektets affärsutvecklare som inte bara är kunniga, utan som på grund av sina personliga erfarenheter av företagande ger ett insiktsfullt stöd. Detta enligt slutsatserna av den följeforskning som gjorts.

Tillväxt Malmö är ett samarbete mellan stiftelsen Uppstart Malmö, Malmö stad och Malmö högskola.

– Detta är ett unikt samarbete med näringslivet som leder till att företag växer och att jobb skapas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Med rätt stöd till enskilda företagare växer företaget och nya jobb blir till för Malmöborna. Här gör Tillväxt Malmö stor skillnad. Men vi kommer särskilt peka på vikten av att få med fler kvinnor som investerare, företagare och anställda i det kommande samarbetet, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 26)