Skip to main content

Fritidsnämnden satsar på gratis utflykter för Malmöbarn

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2013 19:05 CET

Fritidsnämnden beslutade på torsdagen att bevilja Rädda Barnen ett bidrag om 100 000 kronor till projektet Barn till Hav och Skog. Under sex sommarveckor 2013 kommer barn från stadsdelarna Rosengård, Södra Innerstaden och Hyllie i Malmö att ha möjlighet att åka på gratis utflykt.

Uppväxtförhållandena för barn är svåra i flera av Malmös stadsdelar, vart tredje barn växer upp i fattigdom.  Forskning visar på att barn i socioekonomiskt utsatta familjer ofta har svårare att delta i organiserade fritidsaktiviteter samtidigt som fritidsaktiviteter är viktiga, bland annat för att de ökar känslan av delaktighet.  Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö lyfter i sin slutrapport fram barn och ungas inflytande och delaktighet och barns uppväxtvillkor som viktiga områden att satsa på för en mer likvärdig stad.

Projektet Barn till Hav och Skog ska erbjuda de barn som under sommarlovet blir kvar i staden de erfarenheter som många andra barn får genom sina familjers semesteraktiviteter. Utflykterna är gratis för deltagande barn. Bussresorna kommer att gå till bland annat badplatser, djurparker, naturområden och nöjesparker.

Projektet Barn till Hav och Skog startade 1990. Sommaren 2012 fick nästan 1500 barn möjlighet att delta i de organiserade utflykterna som är öppna för barn mellan sju och 14 år.

– Alla barn har rätt till en meningsfull fritid och det är viktigt att kommunen stödjer aktiviteter som gör att fler barn kan komma ut i naturen och få uppleva andra miljöer, säger Frida Trollmyr (S), fritidsnämndens ordförande.

– Att stödja föreningar som engagerar sig i barns fritid, speciellt i barn som har svårt att få tillgång till andra naturmiljöer på grund av sin socialt och ekonomiskt utsatta situation, känns mycket bra, säger Carlos González (V), fritidsnämndens vice-ordförande.

– En meningsfull fritid är viktig på en mängd olika plan - för individen, familjen, staden och samhället - och det är väldigt bra att nämnden kan stödja föreningar som möjliggör detta, speciellt när det hjälper grupper som annars har svårt att ha en meningsfull fritid, säger Per Wretlind (MP), ledamot av fritidsnämnden.  


För mer information kontakta:

Frida Trollmyr, 0736-29 79 12

Carlos González, 0704-82 44 30

Per Wretlind, 0760-46 09 30