Skip to main content

Gästprofessuren till Willy Brandts minne stärker Malmö högskolas internationella profil

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:56 CEST

Malmö 2009 04 08

 

Två professorer i sociologi har under hösten 2007 och under 2008 innehaft gästprofessuren till Willy Brandts minne vid Malmö högskola.

Den förste forskaren är professor Yasemin Soysal från University of Essex i England och hon har ägnat sin forskning åt både den historiska och samtida omgestaltningen av nationalstaten och medborgarskapet i Europa. Hon har också studerat kulturella och politiska följder av den internationella migrationen och frågan om mänskliga rättigheter. Under sin tid i Malmö genomförde professor Soysal fem olika seminarier och höll en offentlig föreläsning.

Den andre forskaren är professor Carlo Ruzza från Trento University i Italien. Hans forskning är inriktad på civilsamhället, Europa och sociala rörelser. Professor Ruzza genomförde sju olika seminarier och föreläsningar under sin tid i Malmö.

Gästprofessuren till Willy Brandts minne överlämnades som gåva från Malmö stad till Malmö högskola när högskolan invigdes 1998. Kommunstyrelsen har nu godkänt rapporten för 2008 om gästprofessuren och samtidigt godkänt utbetalning av bidraget till gästprofessuren under 2009. Sammanlagt har Malmö stad hittills investerat cirka 24 miljoner kronor i gästprofessuren.

I samband med överlämnandet av gåvan beslutade kommunfullmäktige att gästprofessuren skulle omprövas vart tolfte år och nuvarande beslut gäller till och med 2010. Inför kommande period, 2011-2023 får nu stadskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av gästprofessuren.

- Med gästprofessuren har högskolan, precis som syftet var, kunnat stärka sin internationella profil, samtidigt som kunskapsbasen har förbättras, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S). De gästande professorerna har inneburit en fin stimulans för såväl de studerande som lärare och forskare vid högskolan, och allt talar för att utvärderingen leder fram till en fortsättning i ytterligare minst en tolvårsperiod, säger han.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef

Bertil Månsson, pressansvarig 040 34 10 05 eller 070 623 85 71