Skip to main content

Gjuteriet kan bli bostadsområde med industrikänsla

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 14:31 CET

Malmö 2011 11 17

De gamla industribyggnaderna i kvarteret Gjuteriet mittemot Soldattorpet i Limhamn ska ersättas med bostäder och kontor, men eventuellt också med skola och handelslokaler. Det är några av de idéer som finns för området, och som stadsbyggnadskontoret nu ska ta fram en detaljplan för.

Planerna är en del av den stadsomvandling som pågår i området, men där industrikänslan samtidigt är viktig att bevara. Därför ska bland annat kontorshuset med entrén till kvarteret finnas kvar, och den veckade fasaden mot Limhamnsvägen återställas. För att ytterligare bevara den känslan kommer husens bottenvåningar att vara i tegel.

På området beräknas det finnas plats för cirka 400 lägenheter.

– Gjuteriet har som arbetsplats delat Limhamnsvägen i två delar. Nu ska detta förändras och de två delarna ska enas i ett nytt bostadsområde. Våra tankar om att varsamt bygga nytt på klassisk industrimark syns återigen genom att vi i största möjliga mån bevarar delar av de gamla byggnaderna, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

Kontaktperson

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende C12)