Skip to main content

Goda förutsättningar för MalmöLund

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:00 CET

Om femton år, år 2025, kommer nästan 20 procent av befolkningen i Malmö och Lund bestå av unga vuxna. I kombination med satsningar på högre utbildning och de världsledande materialforskningsanläggningarna Max IV och ESS, ger det goda förutsättningar, såväl för de unga som för regionen som helhet. Det visar en ny rapport som Malmö stad och Lunds kommun tagit fram.

Någon gång under 2024 eller 2025 kommer det samlade befolkningstalet för Malmö och Lund att överstiga en halv miljon. Nästan 20 procent av befolkningen i MalmöLund kommer att vara i åldern 20-30 år 2025. Detta ger mycket goda utvecklingsförutsättningar för MalmöLund. En gynnsam befolkningsutveckling i kombination med världsledande materialforskningsanläggningar MAX IV och ESS, stora infrastruktursatsningar och samverkan mellan universitet från Oslo till Hamburg skapar bra förutsättningar för unga vuxna att etablera sig i MalmöLundområdet.

För att ta till vara utvecklingspotentialen och utveckla attraktiviteten för unga vuxna i framtiden krävs handling redan idag, då många satsningar är långsiktiga och tar tid att genomföra.

Städerna kompletterar varandra

- Malmö och Lund har olika förutsättningar och kompletterar varandra på flera sätt.  Malmö blev till exempel utsedd till årets tillväxtkommun 2009 och Lund är för åttonde året i rad bland de fem bästa skolkommunerna i Sverige, säger Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör i Lunds kommun.

- Genom att verka mer samlat i strategiskt viktiga frågor såsom utbildnings-, infrastruktur- och arbetsmarknadsfrågor skapas fler handlingsmöjligheter än om Malmö och Lund agerat var för sig, säger Inger Nilsson, stadsdirektör i Malmö Stad.

Många av dagens unga i Malmö och Lund kan tänka sig att bo kvar eller flytta tillbaka i framtiden. Det bästa är en kombination av att attrahera talang och kompetens utifrån och samtidigt rusta dem som bor här sedan tidigare. Det behövs för att på sikt höja andelen förvärvsarbetande och minska antalet personer som står utanför arbetsmarknaden.

- Även OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, påpekar att det är viktigt vi både blir bättre på att attrahera talang utifrån och verkar för att få in fler på arbetsmarknaden av de som redan bor här, säger Jan Haak, tf planeringsdirektör i Malmö stad.

Men hög befolkningstillväxt ställer också krav. 

- Malmö och Lund växer redan nu snabbt – och beräknas göra det även i framtiden. Det ställer stora krav på kommunal service, bostäder och tillväxt så att städerna även fortsättningsvis ska kunna utvecklas, menar Jan Haak.

ESS och MAX IV skapar ringar på vattnet

För att främja och stärka kreativa och innovativa miljöer finns ett behov av ökad samverkan i Öresundsregionen inom flera områden.

- Max IV och ESS är viktiga milstolpar som skapar karriär- och tillväxtmöjligheter, men det gäller att också ta tillvara på det som händer runtomkring anläggningarna i form av fler företagsetableringar och marknadsföring av regionen, säger Matts Hansson, planeringschef i Lund.

Här hittar du hela rapporten:

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Statistik/B-Rapporter/INSIKT.html

För mer information, kontakta:

Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, Lunds kommun, tfn: 046-35 59 20

Inger Nilsson, stadsdirektör, Malmö Stad, tfn: 040-34 10 85

Matts Hansson, planeringschef Lunds kommun, tfn: 046-35 59 61

Jan Haak, tf planeringsdirektör Malmö Stad, tfn: 040-34 11 81