Skip to main content

H.M. Konungen inviger Sofielundsskolan och besöker Seved - pressprogram

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 10:42 CET

Den 18 februari inviger H.M. Konungen den ombyggda Sofielundsskolan i Malmö och besöker området Seved, där Malmö stad fokuserar sitt arbete inom områdesprogrammen för en socialt hållbar stad.  

Media är välkomna att närvara för fotografering vid tre tillfällen, samt presslunch med information. Inga intervjutillfällen ges med Kungen. För att delta vid fototillfällen, vänligen anmäl dig med namn och redaktion senast den 15 februari. Giltig presslegitimation krävs.  

Ackreditering och anmälan görs till: 
Frida Leander, informatör Malmö stad, områdesprogram Seved.
Tel: 0708-12 88 37
E-post:  frida.leander@malmo.se 

PRESSPROGRAM 

FÖRMIDDAG: SOFIELUNDSSKOLAN
Samlingstid klockan 09.45 
Plats: Sofielundsskolans gård, ingång från Palmgatan. 
Anmälan vid ankomst på markerad plats till Frida Leander, informatör Malmö stad. 

Fototillfälle 1. Kungen hälsas välkommen till Sofielundsskolan.  Invigningsceremoni med ballonguppsläpp och skolkör. 
På plats vid ceremonin är, förutom skolans elever, bland andra:

 • Representanter från skolans elevråd
 • Anders Malmquist, stadsdelschef
 • Fahrudin Zejnic, rektor Nya Stenkulaskolan samt tidigare biträdande rektor för Sofielundsskolan.
 • Ilmar Reepalu, kommunalråd kommunstyrelsens ordförande
 • My Gillberg, ordförande Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 
 • Marianne Giheden, fd ordförande i Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige
 • Inger Nilsson, stadsdirektör
 • Ingegerd Ekström, barn och ungdomschef
 • Peter Lindberg, rektor
 • Göran Tunhammar, Landshövding
 • Yvonne Bengtsson, Utvecklingschef
 • Bo Strömgren, direktör, Länsstyrelsen 

Fototillfälle 2. Besök i klassrum
Kungen besöker ett av de nybyggda och moderna klassrummen under lektionstid. Plats anvisas. 

EFTERMIDDAG: SEVED
Klockan 12.15–13.15 Pressinformation och lätt lunch
Plats: Flygande mattan, Sevedsgatan 8 
Pressinformation om områdesprogram Seved och aktiviteter för och initiativ av ungdomar i området. Smörgåsar och dryck serveras. På plats finns medverkande aktörer inom områdesprogram Seved, som under dagen träffar Kungen: 

 • Hjalmar Falck, områdeskoordinator
 • Liban Ali Mohammed, ungdomssamordnare inom områdesprogram Seved
 • Jason Rincon, Hiphopcentralen
 • Faten Al-Khatib, Sevedsbo
 • Fadumo M Salad, ungdomsledare, Hidde Iyo Dhaqan
 • Ali Qasim, ungdomsledare Hidde Iyo Dhaqan
 • Iman Alkhodr, ungdomsledare, Hidde Iyo Dhaqan
 • Mohamed Yassin, ungdosmledare Hidde Iyo Dhaqan
 • Föreningen Feed´us
 • Leslie K Tay, musiker Seved 

Fototillfälle 3 Föreningen Hidde Iyo Dhaqan
Klockan 13.30 
Plats: Barn i stan, Sevedsgatan 12
Utanför lokalen hos Barn i Stan. Kungen anländer. Besökarna hälsas välkomna av Warsame Yassin Osman, ordförande i Hidde Iyo Dhaqan. Somaliska tjejgruppen visar folkdans och har modevisning. Detta blir dagens sista tillfälle för fotografering. 

Fakta/
Sofielundsskolan
Sofielundsskolan är en grundskola med plats för ca 500 elever som ligger i Södra Sofielund, mitt i Malmö. Skolan verkar för att barn och ungdomar ska utveckla sin lust och nyfikenhet och att alla barn ges möjlighet och förutsättning att ha ett aktivt inflytande över sitt lärande och sin närmiljö. I januari 2011 är Sofielundsskolan ombyggd med moderna lokaler och den senaste tekniken. Bland annat har alla elever i åk 1 samt åk 3-5 en egen bärbar dator.  
www.malmo.se/sofielundsskolan 

Områdesprogram Seved med fokus på ungdomar
En framgångsfaktor och något som betonas i Områdesprogrammet är delaktighet från boende och verkande. På Seved är ett flertal aktörer involverade i arbetet, föreningar, bostadsbolag och olika verksamheter. Ungdomar har en central roll och i området finns nu en anställd med ansvar tillsammans med ungdomsledare från föreningen Hidde Iyo Dhaqan att skapa aktiviteter för Seveds unga i nära samarbete med familjer. En inspelningsstudio har byggts och planer finns för lokalteve på Seved. Målgrupperna blir allt från unga till äldre och i nära samarbete med bland annat kulturföreningar.
www.malmo.se/omradesprogram 
www.malmo.se/seved 

Hidde Iyo Dhaqan
Sedan 2008 driver föreningen Hidde Iyo Dhaqan, med rötterna i Somalia, Arvsfondsprojektet Barn i stan. En verksamhet som många, också internationellt, använder som exempel på framgångsrik hållbar omställning i urban miljö. Den synliga och mest uppmärksammade delen av Barn i stans verksamhet är de socioekologiska stadsodlingarna, initierade av områdets seniorer och barn. Just nu odlas det på, förutom Barn i stans egna odlingar, 20 olika odlingsytor och gårdar på Seved. Mellan 2008 och 2010 har drygt 30 000 barn, på olika sätt, involverats i Barn i stans arbete och närmare 4000 seniorer och vuxna.
www.barnistan.info 

För mer information om besöket:
Anders Malmquist, stadsdelschef Södra innerstaden, tel: 0708-54 02 08
Peter Lindberg, rektor Sofielundsskolan, tel: 0733-70 89 64
Hjalmar Falck, områdeskoordinator, Seved, tel: 040-34 57 50

För pressfrågor:
Frida Leander, informatör, tel: 040-34 56 40