Skip to main content

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler allvarlig vårdskada enligt lex Maria

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 13:30 CEST

En patient drabbades av en cerebral infarkt (stroke) och kan ha inkommit till sjukhus försent för att påbörja behandling. Sjuksköterskor inom hemsjukvården hade tidigare på kvällen gjort en rad tester på patienten och valde att avvakta med att skicka patienten till sjukhus. Händelsen bedöms som allvarlig vårdskada och därför gör Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden en anmälan enligt lex Maria till inspektion för vård och omsorg (IVO).

Vid ett hembesök uppmärksammade hemtjänst att den boende som har Alzheimers i tidigt skede var förvirrad och svarade oklart och rörigt.

När hemsjukvårdens sjuksköterskor kommer till den boende är patienten lugn men har svårt att uttrycka sig. Sjuksköterskorna tar bland annat temperaturen och ett stroketest. Sjuksköterskorna misstänkte en eventuell urinvägsinfektion samt uttorkning och ber hemtjänsten utföra ett extra tillsynsbesök under kvällen.

Sjuksköterskorna kontaktar även anhöriga. Anhöriga ser under kvällen till att patienten kommer till sjukhuset där man konstaterar att patienten drabbats av en cerebral infarkt, stroke. Enligt anhöriga kom patienten försent till sjukhuset för att man skulle kunna påbörja en behandling.

Patienten har drabbats av strokerelaterade symptom och har fått ett utökat hjälpbehov.

Verksamheten har påbörjat en rad åtgärder. Bland annat att använda ett strukturerat bedömningsinstrumentet och säkerställa sjuksköterskans ansvar för uppföljningar och samverkan med omvårdnadspersonal.

Händelsen bedöms som allvarlig vårdskada och därför gör Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden en anmälan enligt lex Maria till IVO.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

-medarbetare som utför hälso- och sjukvård rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

-vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

-vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information, kontakta:

Inger Siecke, Medicinskt ansvarig sjuksköterska telefon:0705-381453, inger.siecke@malmo.se

Utsänt av: Petronella Thorén kommunikatör telefon: 0768-711317 petronella.thoren@malmo.se