Skip to main content

Halv miljon till jämställdhetsforskning Malmö satsar ännu mer på jämställdhet i förskolan och skolan!

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:35 CEST

 

I februari beslutade kommunstyrelsen att satsa 1,5 miljoner kronor på genuspedagogik och nu satsas ytterligare en halv miljon på forskning kring arbetet för en jämställd skola och förskola.

Syftet med satsningen på genuspedagogik är att förskolor och skolor i Malmö ska ge alla barn, oavsett kön, lika möjligheter till en allsidig utveckling. Utifrån detta syfte är det viktigt att följa upp resultaten av de samlade insatserna, dels från de satsningar Malmö gör dels utifrån de satsningar som görs nationellt.

Arbetet med jämställdhet är en ständigt pågående process och det är viktigt att arbetet följs utvärderas och kvalitetssäkras. Resurser avsätts nu för att forskning ska kunna vara en del av satsningen på genuspedagogik.

- Vi vill att Malmö ska ligga i framkant gällande jämställdhetsfrågorna och genuspedagogiken. Det här är viktiga frågor som kräver vilja, kunskap och engagemang. Det handlar om att ge lika möjligheter och rättigheter för alla barn oavsett kön. Att anlita en forskare för att kvalitetssäkra och utveckla arbetet visar också hur otroligt viktigt vi tycker arbetet med genuspedagogik är, säger Anneli Philipson jämställdhets kommunalråd (v).

För mer information kontakta

Anneli Philipson kommunalråd (v) 040-34 10 17, 0706 40 40 02

Martina Nilsson politisk sekreterare 040-34 10 08, 0708 16 17 09