Skip to main content

Hej vinter!

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2016 13:05 CET

Hej vinter!

Nu slår kylan till och Malmö stad är i full gång med halkbekämpningen av våra vägnät.

Under morgonen kom den första snön och strax efter kl. 9.00 satte vi igång med att halkbekämpa prioriterade gator och cykelbanor. Det arbetet pågår fortfarande. Under natten visade prognosen att det skulle bli mildare, men under morgonen förändrades läget och det blev kallare istället. Det tar längre tid för oss att halkbekämpa under dagtid när det är mycket trafik, jämfört med på natten.

För gatukontoret började vinterberedskapen i år den 29 oktober. Då aktiverades den jourgrupp som delar på ansvaret att dygnet runt övervaka väder och vägar. Till sin hjälp har de datorer och väder­stationer för att genast kunna sätta in halkbekämpning eller snöröjning. Denna bevakning pågår till 7 april nästa år.

Nyhet för säsongen

Vi testar ett nytt halkbekämpningsmedel, nämligen kaliumformiat. Vi testar på tre ställen; längs en sträcka på Pildammsvägen, på Limhamnsvägen och på stålbron vid Malmö Live. Faller testet väl ut överväger vi att använda denna metod på fler ställen framöver.

Läs mer om detta på www.malmo.se/vinter under rubriken ”Nytt för säsongen”.

Så här är prioriteringen

Gatukontoret har som mål att huvudvägnätet i Malmö stad skall vara halkfritt under vinterperioden. I huvudvägnätet ingår de körbanor och gång- och cykelbanor som ligger på allmän platsmark.

Prioritet 1 (ca 800 km)

 • Vägar för viktiga samhällsfunktioner, som räddningstjänst, polis, sjukhus och hamnområden
 • Vägar som används av kollektivtrafiken
 • Huvudvägnät för gång- och cykelbanor
 • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (t ex pendlartrafik) eller under hela dygnet
 • Infartsvägar till större områden, t ex industriområden och köpcentren

Prioritet 2 (ca 325 km)

 • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik.

Prioritet 3 (ca 380 km)

 • Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, t ex villagator. Här prioriteras vägar fram till äldreboende, skolor, förskolor och sophämtning. Här finns en egen organisation med särskilda resurser avsatta för snöröjning.

Först snöröjs och halkbekämpas de som har första prioritet. När de inledande prioriteringarna är halkfria, så påbörjas de efterföljande prioriteringar.

Det betyder, att om det snöar ihållande och intensivt, kan man behöva köra flera omgångar i prioritet 1, innan prioritet 2 sätts igång.

Till viss del sköts halkbekämpning och snöröjning också för hand på trånga platser vid trappor, busshållplatser mm.

Löpande information på malmo.se/vinter

Vi informerar löpande om våra insatser via hemsidan. Här ser man våra senaste insatser och vad vi har utfört för åtgärder. Om vi går in och snöröjer villagator kommer detta också att presenteras med hjälp av en karta så att man kan se vilka områden som vi har avverkat.

Ansvar både för kommun och fastighetsägare

Gatukontoret ansvarar för snö- och halkbekämpningen på kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor. Gatukontoret bevakar läget, planerar åtgärder, och beställer genomförandet av sina entreprenörer, Kommunteknik och Svevia.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus, och det gäller också för andra ytor för gående, även om de inte kallas för trottoarer. Fastighetsägaren är också skyldig att ta bort istappar och snö som riskerar att falla ner från taken. Självklart svarar fastighetsägaren även för privata, enskilda vägar.

Gatukontorets kundservice 020-34 45 00 får många samtal om snö och halka, som egentligen enskilda fastighetsägare ansvarar för.

Kundservice och Malmö stads hemsida ger svar .

Gatukontorets kundservice, 020-34 45 00, tar emot frågor, felanmälningar och lotsar rätt. Det går också bra att gå direkt till www.malmo.se/gkkundservice och där lämna sina synpunkter och frågor. På Malmö stads hemsida finns det mycket att läsa om snö, is och vinterväghållning – gå rakt in på www.malmo.se/vinter.

NÅGRA GODA VINTERRÅD

 • Var ute i god tid. Du kan inte räkna med att det går lika fort att transportera dig vintertid, som sommartid. Ha det med i din beräkning när du planerar dina resor.
 • Tänk på barnen. De både ser och hör trafiken sämre än de flesta vuxna – och snön dämpar dessutom ljud.
 • Öka dina chanser! Anpassa farten till väglaget, håll rejäla avstånd och sakta in tidigare framför övergångsställen.
 • Om du går.
  Se till att du är utrustad med reflexer och bra skor.
  Gå försiktigt.
 • Om du cyklar. Se till att du och din cykel är rätt utrustad. Reflexer, god belysning, hjälm och vinterdäck är smart utrustning.
 • Om du kör bil. Behöver du skrapa rutan är det ett första tecken på halka. Ha gärna en spade liggande i bilen i fall du kör fast. Tänk på att parkera rätt. En felparkerad bil kan resultera i bristande snöröjning och ger p-böter.
 • Ta ditt ansvar. Har du villa eller annan fastighet är du skyldig att hålla trottoaren fri från snö och halka. Lägg snön på din egen tomt istället för att slänga ut den i gatan.Ta bort istappar och snö som riskerar falla ner från taket

Ytterligare upplysningar (kontakt för media)

- Tobias Nilsson, enhetschef på gatukontoret, tel 040-34 16 08, 0708-34 16 87.

- Monika Nilsson, kommunikatör på gatukontoret, tel 040-34 21 26, 0709-34 21 26.


Bifogade filer

PDF-dokument