Skip to main content

HITTA HEM – en utställning om alla tiders fosterbarn

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 16:17 CEST

Hundratusentals barn har i Sverige haft erfarenheter av barndom på institution eller i andra familjer än den egna. De senaste åren har en rad missförhållanden i den sociala barnavården under 1900-talet uppmärksammats.

Vandringsutställningen Hitta Hem utgår från barnens perspektiv. Genom enskilda levnadsöden, minnen, foton, brev, dagböcker, dokument och föremål speglas barnavårdens historia i Sverige från 1700-talet fram till idag. Utställningen som sätter in debatten om den sociala barnavården i ett historiskt sammanhang visas på Malmö stadsarkiv under perioden 4 september 2012 – 18 januari 2013.

FÖREDRAG OCH INVIGNING Vandringstställningen öppnas på Malmö stadsarkiv av Anne Sundel, ordförande i Malmö lokalförening för Samhällets styvbarn.

Robert W Wahlström, sekreterare i Samhällets styvbarn, berättar i sitt föredrag ”Barn är ett folk, som bor i ett främmande land” – om när familjebilden kraschar… och sökandet efter sin historia.

När: 4 september tisdag – kl 17:00
Var: Malmö stadsarkiv Isbergs gata 13

Vandringsutställningen är producerad av Stockholms stadsmuseum på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset med stöd av Socialdepartementet.

Malmö stadsarkiv förvarar en viktig del av stadens kulturarv. Som besökare har du rätt att ta del av unika handlingar som speglar gångna tiders Malmö. Här förvaras handlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Stadsarkivets huvuduppgift är att se till att det gemensamma kulturarvet bevaras och är tillgängligt för allmänheten.

Sedan den statliga utredningen om vanvård i den sociala barnavården färdigställdes år 2011, har Malmö stadsarkiv märkt av en markant ökad efterfrågan, från människor som söker dokumentation kring sin vistelse i fosterhem eller i barnhem.

Bifogade filer

PDF-dokument