Skip to main content

​Holma växer med bostäder, arbetsplatser och förskola

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2018 15:29 CET

Nu inleds etapp två i utbyggnaden av Holma. Foto: Bojana Lukac

Med ytterligare 350 bostäder och en förskola går Holmastan in i nästa utvecklingsfas. På torsdagen gav stadsbyggnadsnämnden klartecken att påbörja detaljplanearbetet för den andra av tre etapper i Holmas utbyggnad.

Till grund för omvandlingen ligger “Planprogram för Holma och Kroksbäck”, som har fokus på att göra de båda områdena till en mer integrerad del av staden, med ökad trygghet och mer folkliv. Det ska ske genom fler och mer varierade bostäder, nya skolor och förskolor, bättre förutsättningar för butiker och annan närservice, stadsgator, nya torg och mötesplatser och en mer tillgänglig park.

Totalt väntas Holma kunna växa med 1600 nya bostäder, varav 1200 i området kring Pildammsvägen när denna omvandlas till stadshuvudgata. I den aktuella detaljplanen finns plats för 350 nya bostäder i flerbostadshus och radhus, bottenplan för olika typer av verksamheter, arbetsplatser längs Pildammsvägen och en förskola med cirka 80 platser. Ett nytt Hyllie Folkets hus ska också utredas.

Marken ägs av kommunen och MKB. Merparten av den nya bebyggelsen kommer att ske på redan hårdgjord yta, det vill säga parkeringsplatser och gator. Istället för utrymmeskrävande gatu- och markparkeringar planeras ett parkeringshus i området.

– Nya bostäder och fler arbetsplatser kommer att ge välbehövlig variation åt Holma, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– När Malmö växer och moderniseras ska hela staden vara med. Därför är det glädjande att Holma nu får ett lyft, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

  

Planprogrammet för Holma och Kroksbäck (PP 6045) bifogas nedan.

  

För mer information kontakta
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57