Skip to main content

I Folkets Park blir det lätt att göra rätt

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2013 09:00 CEST

På torsdag 25 juli kommer två nya källsorteringsstationer att anlända till Folkets Park. Nu blir det möjligt att källsortera även på allmän plats. 

Det är genom ett samarbete med VA SYD och Håll Sverige Rent som det blir möjligt att testa de nya sorteringskärlen.

- Vi är bra på att sortera hemma så nog borde det gå bra även i våra parker, säger Arne Mattsson
på gatukontoret.

Sorteringskärlen kommer att ha olika färger och form på inkasthålen för att göra det enkelt för
användaren att skilja dem åt. Vinsten är att avfallet återvinns istället för att brännas upp. Det kommer att bli möjligt att sortera färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, pappersförpackningar, restavfall och retur- burkar och flaskor.

- Vår vision är att vidareutveckla konceptet så att även våra förpackningar märks med samma färgade
symboler, så man vet hur man ska sortera, fortsätter Arne Mattsson på gatukontoret.

Avfallstrappan
EU har beslutat om en så kallad avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas om hand i Sverige. Avfallet ska hanteras enligt avfallstrappans fem steg. Med avfallstrappan vill man visa att ju högre upp i trappan avfallet befinner sig, desto mindre miljöpåverkan har avfallet. Ur ett miljöperspektiv är alltså det bästa avfallet det som inte alls uppkommer. Om avfall inte kan förhindras, ska så mycket material som möjligt återvinnas.


Kontakt och ytterligare information
Arne Mattsson, gatukontoret, 040-34 14 03, eller 0708-34 14 03.