Skip to main content

I morgon börjar vinterberedskapen

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 08:09 CET

Den 3 november aktiveras den jourgrupp som dygnet runt är beredd att kalla ut styrkor för att bekämpa halka och röja snö. I år finns särskilda resurser avsatta för att snöröja villagator och sophanteringen har bättre förutsättningar att kunna skötas smidigare.

För gatukontoret börjar vinterberedskapen i år den 3 november och pågår fram till den 12 april nästa år. Då arbetar en jourgrupp dygnet runt med att övervaka väder och vägar via datorer och väder­stationer för att genast kunna sätta in halkbekämpning eller snöröjning. Omkring 950 kilometer väg- och 450 km cykelbana halkbekämpas under ett vanligt dygn med halka.

Nytt för årets vintersäsong
När halkan och snön slår till prioriteras först vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, och ambulans, tillsammans med vägar för bussar, pendlingstrafik och huvudvägnätet för cykelbanor.

I år har särskilda resurser avsatts för snöröjning av villagatorna. Gatorna är indelade i distrikt med en ansvarig arbetsledare för varje område. Inom dessa distrikt finns det också prioriteringar som äldreboende, förskolor och skolor.

– Om det snöar lika mycket som det gjort de senaste två åren har vi i år möjlighet att gå in och snöröja villagatorna i ett tidigare skede än vad vi gjorde förra säsongen, säger Erik Larsson, verksamhetsansvarig för gatukontorets vinterväghållning.

– Vi kommer också att ge tydligare och tätare information via malmo.se där vi kommer att redogöra för det aktuella vinterväglaget i staden.

Gatukontoret och VA Syd har inlett ett tätare samarbete för att sophanteringen ska kunna skötas så smidigt som möjligt.

Kundservice och Malmö stads hemsida ger svar
Gatukontorets kundservice,020-34 45 00,tar emot frågor, felanmälningar och lotsar rätt. Det går också bra att gå direkt till www.malmo.se/kundservice/gk och där lämna sina synpunkter och frågor.

På Malmö stads hemsida finns det mycket att läsa om snö,is och vinterväghållning – gå rakt in på www.malmo.se/vinter. Här får man också tips om var man kan åka skridskor!

Ytterligare upplysningar (kontakt för media)
-
Erik Larsson, verksamhetsansvarig för gatukontorets vinterväghållning, gatukontoret, tel 040-34 13 87, 0709-34 13 87.  
- Monika Nilsson, informatör på drift- och underhållsavdelningen, gatukontoret, tel 040-34 21 26, 0709-34 21 26.