Skip to main content

Information om kvarteret Draken i Husie

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 15:15 CEST

Ingress:
Kom och lyssna och tyck till om planerna för kvarteret Draken vid Sallerupsvägen i Husie!

Text:
I samband med Husie stadsdelsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 21 oktober kl 18.30 i Höjaskolans matsal, Skillinggatan 1, kommer det att ges information om planerad bebyggelse i kvarteret Draken.

Malin Backman, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret, informerar och disku terar förslag till program för detaljplan.