Skip to main content

Inga omvägar med ny cykelbana

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:05 CEST

En ny cykelbana ska anläggas längs S:t Knuts väg, mellan Industrigatan och Spångatan. Det beslutet fattade tekniska nämnden på onsdagen.

Tanken är att knyta ihop cykelbanan längs Industrigatan med den vid Spångatan för att cyklister inte ska tvingas ta onödiga och krokiga omvägar via mindre gator i området. Planerna innebär också att parkeringsplatserna på ena sidan av S:t Knuts väg kommer att försvinna och att tre korsningar kommer att höjas, allt för att skapa en tryggare trafikmiljö.

Byggstart beräknas till november i år och förväntas vara klart våren 2014.

– Malmö har under flera år blivit utsedd till Sveriges bästa cykelstad, men vi är inte nöjda med det. Vi fortsätter att bygga ut cykelvägnätet i tydliga stråk med hög kvalitet, för att ännu fler Malmöbor ska välja att cykla för att ta sig runt i Malmö, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.

Kontaktperson

Karolina Skog, 073-426 44 64

(Ärende 24)