Skip to main content

Innovationstävling för framtidens återvinning och återbruk

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 08:00 CET

I februari utlystes en nationell innovationstävling där utmaningen är att göra det lätt för stadens invånare att källsortera, återvinna och öka sitt återbruk.

Tävlingsdeltagare har chans att vinna upp till 200 000 kronor och alla tävlande som går vidare till steg två i tävlingen får möjlighet att utveckla sin idé med expertis från olika områden. Vinnande förslag presenteras vid Almedalsveckan i Visby i juli 2016, och tävlingen är öppen för både yrkesverksamma och studenter.

- Hållbara städer kräver smarta lösningar som gör det lätt att återvinna och återbruka där man bor, säger Birgitta Gisby, projektledare för innovationstävlingen på Malmö stad.

Tävlingsuppgiften som släpptes i februari består av att utveckla förslag för framtidens avfallshantering i en tät och hållbar stad. Den framtida avfallshanteringen står inför en rad utmaningar då det måste bli lättare för människor att källsortera, återvinna och öka sitt återbruk i det egna kvarteret och bostaden samtidigt som staden förtätas. Den hållbara staden ska vara både tät och grön och ha plats för sociala mötesplatser.

- Vi måste tänka nytt kring vår avfallshantering. Sveriges första kvartersnära återbrukscentral ReTuren i Lindängen i Malmö är ett bra exempel på hur vi försöker ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsperspektivet. Vi vill att denna tävling ska ge oss nya infallsvinklar, säger Mimmi Bissmont, utvecklingsingenjör på VA SYD.

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är 11 april.

Tävlingen utlyses av Malmö stad, Sveriges lantbruksuniversitet SLU Alnarp och VA SYD i samarbete med Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad och MKB Fastighets AB. Innovationstävlingen har stöd av Vinnova.

Mer information om tävlingen finns på www.malmo.se/framtidensavfallshantering

Kontaktpersoner:

Birgitta Gisby, projektledare, Malmö stad, birgitta.gisby@malmo.se, Mob. 0708 57 92 80

Mimmi Bissmont, utvecklingsingenjör, VA SYD, mimmi.Bissmont@vasyd.se, Tel. 040 635 02 82

Utskickat av kommunikatör Nina Eneroth, miljöförvaltningen, Malmö stad

Illustration Sofia Melin, Arkitektskolan Lunds universitet