Skip to main content

Internutredning avslutad

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:32 CEST

Personal- och ekonomichefen för serviceförvaltningen har nu avslutat internutredningen med anledning av olika påståenden från massmedia. Utredningen har utförts internt med egen personal och det kan konstateras följande.

  • Inom förvaltningen finns ingen policy som förbjuder kommunteknik i mån av ledig kapacitet att på marginalen sälja tjänster till anställda eller andra privatpersoner under förutsättning att detta sker till marknadsmässiga priser.
  • Det finns inte heller någon policy som förbjuder anställda inom förvaltningen att köpa tjänster av kommunteknik på villkor enligt ovan. Oklarheter liksom olika uppfattningar finns däremot beträffande hur restriktiv man som anställd skall vara beträffande köp av tjänster från kommunteknik.
  • Det finns inget som tyder på att det i massmedia angivna tjänsterna inte fakturerats till marknadsmässigt korrekta priser.
  • Efter att ha gjort en kontroll av kommuntekniks verkstad visade det att försäljningen av tjänster under 2008 till privatpersoner (inkl ett antal anställda) var mindre än en procent av årets omsättning. Detta får anses vara en försäljning på marginalen som ryms inom tillfällig ledig kapacitet.

För att det i fortsättningen inte ska finnas möjlighet till missförstånd och/eller misstanke om eventuella felaktigheter, har idag tf. förvaltningschef beslutat följande:

  • att från och med idag (måndagen den 27 april 2009) och hädanefter får kommunteknik inte utföra några tjänster på uppdrag av och åt någon privatperson (inkl anställda i Malmö stad).
  • att anlita en extern revisor som kommer att starta en oberoende utredning. Denna utredningen ska ytterligare säkerställa att kommuntekniks prissättning vid tidigare försäljning av tjänster till privatpersoner varit marknadsmässigt korrekt.

Peter Lindhqvist, tf förvaltningschef

Eventuella frågor i ärendet besvaras av

Kommunikatör
Peter Adamsson
Telefon 040-34 37 17