Skip to main content

Invigning av konstverket Obstruction på Stortorget i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:54 CEST

En skulptur i det offentliga rummet av konstnären Gustav Hellberg. Invigningstalare är tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis.

Den 23 oktober 2010 visas, för första gången, den kinetiska skulpturen Obstruction på Stortorget i Malmö. Verket som byggts under sommaren i Berlin, där Gustav Hellberg är bosatt, kan liknas vid en labyrint som människor kan röra sig genom. Tjugofyra vägbommar öppnas och stängs slumpvis vilket leder till att förutsättningarna för människor att ta sig genom labyrinten ständigt förändras.

Obstruktion är ett projekt som relaterar till fysiska och mentala hinder som människor möter på vägen genom livet. Verket undersöker även människors vana att definiera och åtskilja olika områden, där blockerande av samt bevilja tillträde till ett område är en maktdemonstration.

Invigning: Lördag den 23 oktober

Plats: Stortorget i Malmö

Tid: 12:30

Invigningstalare: Emmanuel Morfiadakis och Gustav Hellberg

Kontaktpersoner:

Gustav Hellberg: +49(0)173 – 24 08 304, gustav@gustavhellberg.com

Ervin Turanovic, Malmö stad, gatukontoret: 0709-34 13 83, ervin.turanovic@malmo.se