Skip to main content

Invigning av nya Bagers plats – ett nytt logistiskt nav nära Malmö C

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2012 16:15 CET

Malmös nya knutpunkt vid Malmö C har växt fram bit för bit. Första spadtaget för projektet togs i januari 2010. Imorgon den 9 februari 2012 inviger Parkering Malmö och Malmö stad det nya underjordiska parkeringshuset, P-huset Bagers Plats, och den nya cykelparkeringen på Bagers plats. Drygt 400 bilplatser och 1 000 cykelplatser har skapats. En gångbro mellan Skeppsbron och Bagers plats ingår också i projektet och kommer på plats under våren 2012.

Parkeringsbehovet för bilar och cyklar i området har ökat i och med att Citytunneln invigdes. Framförallt är det besökande till City och resande med Citytunneln som kommer att använda de nya parkeringsplatserna. Citytunnelns västra upp- och nedgång finns i nära anslutning till både bilparkeringens gångentré och cykelparkeringen.

Media hälsas välkomna att närvara vid invigningen!

När: Portarna öppnas kl 16.00, invigningstal kl 17.00 av Christina Wessling, ordförande i Parkering Malmö, och Anders Rubin, kommunalråd i Malmö och ordförande i tekniska nämnden.

Var: Plan -2, P-huset Bagers Plats. Gångentré finns på Bagers plats. Med bil parkerar man lättast på plan -1, nerfart från Nordenskiöldsgatan mitt emot Sjömansgården.

P-huset Bagers Plats
P-huset Bagers Plats ska minska söktrafiken runt Malmö C och Stortorget. Både tillfälliga besökare och boende och företag i området som är i behov av att hyra en parkeringsplats för en längre tid kan parkera i P-huset Bagers Plats.  Den underjordiska p-anläggningen är byggd i två plan och är utrustad med både kameraövervakning och har jourservice dygnet runt via intercom vid in- och utfart. P-huset Bagers Plats bjuder alla kunder på gratis parkering under öppningshelgen den 18-19 februari.

Cykelparkeringen
Med 1000 parkeringsplatser för cyklar, flera av dem under tak, så nära nedgången till Citytunneln kommer behovet av cykelparkeringsplatser i området att uppfyllas.
(Tyvärr har kylan gjort att markarbetena försenats och cykelparkeringen öppnar så fort vädret tillåter oss att färdigställa området).

Gångbron mellan Bagers plats och Skeppsbron
Gångbron öppnar i april enligt plan och kommer att bli ett sammanhållande gångstråk längs Malmös kanaler, från Malmö C och centrum till nya konsert- och kongresscentret som byggs i Neptuniparken.

För mer information, kontakta:

Tomas Strandberg, VD Parkering Malmö, 070 – 434 19 07     eller

Conny Ragnarp, projektledare gatukontoret, 040 – 34 15 00

 

Johan Edgren, kommunikatör gatukontoret, 040 – 34 13 20

Basfakta

  • Byggherrar: Parkering Malmö och Malmö stad
  • Byggentreprenör: NCC
  • Arkitekt: Lokal XXX Arkitekter AB
  • Projektet omfattar: 400 bilplatser, 1 000 cykelplatser och en gångbro
  • Kostnad: ca 200 miljoner

Bagers plats historia

Bagers plats fick sitt namn 1880 efter två handelsmän av familjen Bager, Lorens Isak och Johan Peter Bager. Den charmfulla hamnmästarbostaden byggdes 1835 och är ett välbevarat exempel på det tidiga 1800-talets klassicism. Huset byggdes åt hamnmästaren Petter Peterson som efter 20 års tjänst tröttnat på de långa vandringarna mellan hemmet i staden och hamnen. I början och slutet av 1900-talet användet Bagers plats som upplag för kol, tegel och byggmaterial. 1930-talets Bagers plats härbärgade delar av Kockums varv. På 1960-talet växte platsen i och med att man gjorde en utfyllnad av Suellshamnen söder om Suellsbron.