Skip to main content

Invigning av Universitetsbron på lördag

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2004 15:11 CEST

Ingress:
Malmös nyaste bro – Universitetsbron – invigs av Ilmar Reepalu med pompa och ståt lördag den 28 augusti. Universitetsbron är namnet på den svängbara bro som nu knyter samman Skeppsbron med Hjälmarekajen.

Text:
Program:
- 12.30 Staffanstorps Musikkår spelar på Stortorget.
- 12.45 Musikkåren marscherar nerför Hamngatan, över Skeppsbron till Universitetsbron (östra sidan).
- 13.00
Emmanuel Morfiadakis, tekniska nämndens ordförande, hälsar välkomna.
- 13.05 Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, inviger bron.
- 13.15 Bron, som varit i öppet läge, vrids på plats samtidigt som två tusen ballonger släpps upp i luften.
- 13.30 Musikkåren marscherar över bron, avslutar på Hjälmarekajen. Bron är sedan öppen för allmänheten att promenera på fram till kl 18.00 då biltrafiken släpps på.

Media och allmänhet hälsas välkomna att delta under festligheterna!

För ytterliga
re information om bron, kontakta projektledaren Ragnar Jonsson, tel. 040–34 14 32 eller 0709–34 14 32 eller informatör Johan Edgren,
tel 070 – 962 95 68.

Bakgrund till bron
En förbindelse över Inre Hamnen har varit en förutsättning för exploatering av Västra Hamnen. Tillsammans med etableringen av Malmö Högskola på Universitetsholmen medför exploateringen av Västra Hamnen ett starkt ökat flöde av trafik till och från området. Förbindelsen över Inre Hamnen har även stor betydelse för tra fiken i samband med de omfattande förändringar som kommer att ske i området kring Malmö Centralstation med anledning av Citytunnelns byggande.

Teknisk beskrivning
Bron är utformad som en snedkabelbro med två pyloner. Öppningen av bron sker genom vridning. Totala längden av bron är 75 meter, med den rörliga delen närmast Skeppsbron.

Pylonerna, som kablarna är inspända i, är 17 meter höga. När bron är öppen är den segelfria passagen 25 meter. Bron är 19 meter bred med en körbana med tre körfält och två gång- och cykelbanor. Bron är konstruerad i stål och den svängande delen vilar på en rund betongpelare. Den fasta delen av bron vilar på fyra pelare.