Skip to main content

IV är elevens väg till framtidens yrken

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:24 CEST

Gedigna yrkeskunskaper inom framtidsbranscher som byggindustri, fordonsteknik, handel och service samt livsmedel. Praktik och lärlingsutbildning. Möjligheterna är många för ungdomar inom Individuella programmet, IV, i Malmö. Den 19 april presenteras Malmö stads IV-utbildningar vid en mässa i Stadshuset.

IV erbjuder en mängd alternativ för ungdomar som saknar behör ighet till gymnasiets nationella eller specialutformade program, eller som av andra skäl inte kan gå någon av dessa program. Malmö har en hög andel obehöriga elever, för närvarande cirka 20 procent. IV omfattar i dag drygt 1 700 elever.

Utbildningsförvaltningen satsar på bredd och kvalitet inom IV, och nyligen inrättades Resursenheten för IV som följer upp ungdomar som riskerar hamna utanför utbildningssystemet. Inför läsåret 06/07 finns ett 30-tal utbildningsalternativ.

Nästa vecka är det IV-mässa i Malmö. Omkring 1 000 ungdomar besöker Malmö Stadshus för att få information om de olika utbildningarna. På plats finns representanter för tio gymnasieskolor i Malmö samt Resursenheten för IV.

Tid: Onsdagen den 19 april 2006 kl 9.00-14.00
Plats: Malmö Stadshus

IV blir vändpunkten för många ungdomar i Malmö. En kartläggning visar att en stor majoritet av eleverna, cirka 78 procent, är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. 66 procent tror att de kommer att klara behörighet
till ett nationellt program.

För ytterligare uppgifter kontakta:

Annette Lawesson, rektor för Resursenheten för IV, 040-34 30 36, 0709-72 30 36, annette.lawesson@malmo.se

Marina Glisovic, informatör och mässansvarig, 040-34 49 73, 0733-59 60 40, marina.glisovic@malmo.se

Malmö den 12 april 2006

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef