Skip to main content

Klart för ännu en etapp av cykelbanan längs Stadionstråket

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 16:13 CET

Malmö 2011 12 14

Cykelbanan längs Stadionstråket blir nu ännu längre. Tekniska nämnden sa på onsdagen ja till fortsatt utbyggnad av cykelbanan längs, vilket betyder att sträckan mellan Heleneholmsstigen och Munkhättegatan kan påbörjas.

Den tredje etappen av cykelbanan längs Stadionstråket får sin sträckning utmed den norra sidan av Eriksfältsgatan, vilket innebär att cyklisterna kommer att passera både Aurahallen och Heleneholmsverket på cykelturen. Det betyder också att cyklisterna inte längre behöver korsa vägen, vilket är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Istället kan man på ett enkelt, säkert och smidigt sätt ta sig fram mellan skolor, affärer och idrottshallar.

Cykelbanan beräknas vara klar 2013.

– Att cykla trafiksäkert ska vara en självklarhet i staden som korats till landets bästa cykelstad. Frisk luft och bättre miljö är en utmärkt bonus, säger Anders Rubin (S), tekniska nämndens ordförande.

– Nu kommer vi att få ett sammanhängande cykelstråk från Nydala till fotbollstadion och ännu en pusselbit i vårt cykelvägnät, säger Karolina Skog (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Karolina Skog, 0734-26 44 64

 

(Ärende 33)