Skip to main content

Klart om Kulturtorget Mazettis framtid

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 15:22 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö har nu sagt ja till de förslag om användning av Kulturtorget Mazetti som en arbetsgrupp presenterade i maj. -Jag är jätteglad och känner stor lättnad, säger kommunalrådet Lynn Ljungberg.

Beslutet innebär att källarplan och gatuplan ska disponeras av Inkonst – en förening som bedriver verksamhet inom musik, teater och konst och som har en övervägande ung publik från hela Malmö. En mindre del av gatuplanet ska användas för galleriverksamhet. Andra planet, över gatunivån, ska bli tillgängligt för konstnärlig verksamhet, hantverk med mera och är tänkt att användas av studieförbund och föreningar. Bland annat kommer den ideella föreningen Seriefrämjandet att här få möjlighet att etablera ett eget SerieCenter.

På samma plan finns det också möjlighet att inrymma lokal för Möllevångsgruppen. För plan tre och fyra gäller samma lösning som i tid igare förslag, att de ska disponeras av de konstnärliga högskolorna i Malmö för etablering av Inter Arts Center. Kommunstyrelsen ger servicenämnden i uppdrag att inleda projektering av erforderliga byggnadsåtgärder. Skånes Dansteater får i uppdrag att komma in med förslag till lösning av sin lokalfråga inklusive kostnadsberäkning så att kommunstyrelsen kan ta beslut senast i november.

- Jag är jätteglad och känner stor lättnad över att det här projektet nu äntligen är i hamn och att Kulturt orget Mazetti blir just den arena för den fria småskaliga kulturen, den ungdomliga kulturen och för mångfaldens kultur som vi hela tiden har siktat mot, säger kommunalrådet Lynn Ljungberg (s) i en kommentar.

Den nu beslutade användningen av Kulturtorget Mazetti stämmer mycket väl överens med den vision som kommunstyrelsen presenterade när den gav uppdraget till arbetsgruppen i mars och därmed ligger den också i linje med de intentioner som låg till grund för det beslut som kommunfullmäktige tog om Kulturtorget Mazetti 1998.
- Det är en lösning som på ett utmärkt sätt tillfredsställer många av de behov som finns inom bland annat det fria kulturlivet, föreningslivet och folkbildningsverksamheten i Malmö. Arbetsgruppens utredning har ju också visat att de här verksamheterna lämpar sig mycket väl för de lokaler som finns i huset.
- Idéerna bakom kulturtorget var att skapa en arena för en mängd olika småskaliga verksamheter och det är alltså precis vad vi nu gör. Här skapas också god a förutsättningar för den mångkulturella verksamhet som vi så gärna vill stödja och utveckla. Inkonst är ett bra exempel, med en spännande verksamhet som både är mångkulturell och som i stor utsträckning riktar sig till Malmös ungdomliga publik. Men det kommer, som framgår av beslutet, även att finnas utrymme för många andra verksamheter i det lilla formatet, inom exempelvis musik, bildkonst, scenkonst.
- När det gäller Skånes Dansteater så utgår jag från att ett förslag till lösning ska kunn a läggas fram för beslut i kommunstyrelsen senare i höst, säger Lynn Ljungberg.