Skip to main content

Kommittén möter Malmöborna

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 11:08 CEST

På lördag den 22/4 kan Malmöborna möta den kommitté som har till uppdrag att se över kommunens framtida politiska organisation. Tanken är att få in synpunkter från Malmöborna om hur de påverkar politiken i dag, vad som är viktiga frågor för dem och på vilket sätt de i framtiden vill påverka och göra sin röst hörd.

Platsen för dialogen är Stadsbiblioteket, ”politikerhörnan”
kl. 12.00- 15.00

Kommunstyrelsen tillsatte under våren 2005 en parlamentarisk kommitté som har till uppgift att se över den kommunala organisationen i Malmö stad. Stadsdelsorganisationen har nu snart funnits i 10 år och tiden kan i sig själv vara ett argument för översyn. På 10 år har stora förändringar skett i samhället. Översyner har gjorts både i Stockholm och Göteborg. Det viktigaste skälet för en översyn är att reformen efter 10 år fortfarande är starkt kontroversiell.

Lunds Universitet har gjo
rt en utvärdering av reformen i Malmö och forskarna kunde där konstatera en ideologisk bottnad motsättning, som inte bara avser inställningen till reformen som sådan. Den färgade också de förtroendevaldas uppfattning i en hel mängd andra frågor omkring reformen, och denna politiska splittring hämmar det lokala demokratiarbetet. Alla organisatoriska lösningar har sina fördelar och nackdelar men balansen måste vara positiv. Nu är det inte så när det gäller stadsdelsreformen och demokratimålen. De demokrativinster man hoppades på vid starten av reformen har inte infriats. Malmöborna agerar i första hand i sin roll som brukare av den kommunala servicen medan deras roll som deltagare i den lokala demokratin fått en alltför undanskymd roll.
Politiker i Kommittén: Kent Andersson (s), ordförande, Hans Berg (fp), Christer Brandt (s), John-Fredrik Dymling (spi), Elisabeth Elgh (m), Björn Gudmundsson (s), Aldo Iskra (kd), Olof Lavesson (m), Lynn Ljungberg (s), Anneli Philipsson (v), Tore Robert sson (fp), Anja Sonesson (m), Eva Sjöstedt (s), Anders Törnblad (mp).

För mer information:
Kent Andersson, ordförande parlamentariska kommittén, Malmö stad,
Tel: 040-34 10 16
E-post: kent.andersson@malmo.se

Helene Persson, kommunikationsstrateg, Malmö stad, stadskontoret
Tel: 070-349 53 50
E-post: helene.persson@malmo.se