Skip to main content

Konferens i Malmö om ”Sustainable Mobility and Growth … Achieving both”

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:00 CEST

Malmö stad är värd för konferensen som ska handla om hållbart resande och utveckling. Föreläsarna kommer från hela Europa liksom deltagarna, som kommer från städer som alla driver någon form av EU-projekt inom CIVITAS-programmet. Ilmar Reepalu och Zoltan Kazatsay, vice generaldirektör för mobilitet och transport inom EU, närvarar.

Ilmar Reepalu välkomnar deltagarna tillsammans med EUs vice generaldirektör för mobilitet och transport, Zoltan Kazatsay, den 28 september kl 09.00 på Orkanen, Malmö Högskola. Efter det hålls en presskonferens för media. Kl 16.45 besöker den internationella presskåren Turning Torso, där även Ilmar Reepalu följer med. 

Representanter från media hälsas välkomna till denna inledning och efterföljande presskonferens. Det finns även möjlighet att närvara vid föreläsningarna som finns i länken nedan. Anmäl er i så fall till kontaktpersonerna nedan.

Tips på föreläsningar som kan vara intressanta för Malmös del (i urval):

28 september kl 14.00 (Technical Session 1): Om hur ”gröna” bilar och alternativa bränslen kan nå ut till den stora massan.

28 september kl 16.00 (Roundtable Session 3): Om spårvagnsutbyggnad i städer (vilket är hyperaktuellt för Malmö, Helsingborg och Lund).

På kvällen den 28 september delas priser ut i kategorier inom “Europe's best cities in sustainable urban mobility” på Malmö Opera och Musikteater.

För ytterligare information och anmälan att närvara vid ovanstående arrangemang, kontakta
Daniel Skog, kommunikationsstrateg miljöförvaltningen, 0709 - 34 20 86, daniel.skog@malmo.se eller
Johan Edgren, informatör gatukontoret, 040 - 34 21 80, johan.edgren@malmo.se

Se hela agendan här:
http://www.civitas-initiative.org/docs/FORUM_10_Fifth_Draft_Agenda_OnlineVersion_.pdf