Skip to main content

Konflikt i LSS-boende anmäld enligt lex Sarah

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2018 14:12 CEST

I ett LSS-boende har det tidigare förekommit konflikter mellan brukare i gemensamhetsutrymmen. En ny händelse har inträffat där två brukare utdelat slag mot varandra.

Då liknande händelser inträffat tidigare bedöms situationen vara ett allvarligt missförhållande. Därför gör Funktionsstödsnämnden en ny anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Olika åtgärder har tidigare vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt. Bemanningen utökades tillfälligt, personalen får handledning och fortbildning och miljön i gemensamhetsutrymmen ses kontinuerligt över.

Kontaktperson: Karin Johansson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen,0709-48 99 50.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76