Skip to main content

Kostnader för skadegörelse på Malmö stads skolor fortsätter att sjunka

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 07:00 CET

Kostnaderna för skadegörelse på Malmö stads skolor och förskolor i år uppgår hittills till drygt 5 miljoner kr. Det är en klar minskning mot föregående år(2010) då totalkostnaden för skadegörelsen på skolorna landade på 12,5 miljoner kr. Detta innebär en klar förbättring av skadestatistiken för
andra året i rad sedan år 1995 då Malmö stad började föra skadestatistik.

Förebyggande åtgärder
Anledningen till detta fantastiska trendbrott två år i rad går självklart bara att spekulera i men vi hade ur ett skadegörelseperspektiv en förhållandevis lugn sommar med låg aktivitet på våra skolgårdar. Troligtvis beroende på det relativt dåliga vädret, något som vi ofta upplever går hand i hand med minskad skadegörelse. I år är vi även helt förskonade från uppsåtliga vattenskador vilket skiljer sig från föregående år då kostnaderna för vattenskador uppgick till 700 000kr. Förhoppningsvis är detta ett resultat av de åtgärder som vi på serviceförvaltningen-stadsfastigheter har satt in under året för att förebygga översvämningar och andra vattenskador. Bland annat har det installerats vattenlås och kranar med lägre vattentryck.

Bytt ut föråldrad teknik
En annan faktor som vi ser har gett resultat är vårt arbete med att byta ut föråldrad kamerateknik på några av våra skolor med utomhuskameror, mot bättre och effektivare utrustning. På Möllevångsskolan i Malmö har vi bytt ut gammal kamerautrustning samt kompletterat med ytterligare kameror och där ser vi redan ett otroligt resultat om man jämför med föregående år.

Vi kan också genom att titta på statistiken konstatera att skadegörelsen på våra skolor i stadsdelarna Rosengård och Hyllie har minskat markant från föregående år. Det som dessa två stadsdelar har gemensamt är att de sedan årsskiftet ingår i ett så kallat områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Programmet är en långsiktig satsning under fem år för att dels förbättra levnadsvillkoren i områden där välfärden är som lägst dels uppgradera den fysiska miljön. Områdesprogrammets mål är att ur alla aspekter skapa en hållbar stad där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går hand i hand.

Säkerhetsinstallationer med kvalitet
I övrigt jobbar vi bland annat aktivt med att anpassa bevakningen på våra särskilt utsatta skolor och vi håller oss uppdaterade om vad som händer och sker genom regelbunden dialog med vaktbolag och larmcentral. Vi lägger också stort värde vid kvalitet i de säkerhetsinstallationer som vi använder, då vi av erfarenhet kan konstatera att det lönar sig. Vi är en stor organisation och har förmånen att ha en egen kameralarmcentral och i samarbete med väktare kan vi ofta förhindra att brott begås på våra skolor eller minska konsekvenserna av en redan inträffad händelse.

Trots tekniska och personella insatser får man dock aldrig glömma att det måste till ett långsiktigt arbete med social prevention för att få till en varaktig förändring. Detta är något som Malmö stad har jobbat aktivt med länge, men genom redan omnämnda områdesprogram i utsatta delar av Malmö skulle jag vilja säga att man nu satsar mer än någonsin. 

För ytterligare information kontakta:

Jeanette Lövgren
Säkerhetsutredare & beredskapssamordnare
Teknik & Utvecklingsavd - Serviceförvaltningen
Tel. 040-34 18 45, Mob. 0709-95 76 50
E-post: jeanette.lovgren@malmo.se

Mats Adolfsson
Kommunikationschef
Serviceförvaltningen
Tel: 040-34 30 96 Mob: 0709-34 81 40
E-post: mats.adolfsson@malmo.se