Skip to main content

Kostnadsfria pedagogiska program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum från höstterminen

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 13:57 CEST


Kulturnämnden beslöt idag att avskaffa avgifterna för skolor och förskolor i Malmö för pedagogiska program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Totalt handlar det om att 225 tkr öronmärks för de pedagogiska programmen.

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden och alla barn har rätt till kultur och sin stad, säger Sylvia Björk, Ordförande (S) i Kulturnämnden.

- Idag är alla kulturaktiviteter på skoltid kostnadsfria för stadens förskolor och skolor på stadens kulturinstitutioner, med undantag av skolprogram på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum där det tas ut en avgift, detta ändrar vi på nu, säger Sylvia Björk.

- Äntligen har vi fått ekonomiskt utrymme att genomföra denna förbättring för malmöbarnen som vi längtat efter att kunna göra länge, säger My Gillberg, vice ordförande (mp) i kulturnämnden.

Intern omfördelning

Avgiften tas bort för skolor och förskolor i Malmö från och med läsåret 2016/17. Förändringen genomförs genom en permanent omfördelning av medel från barnkulturenheten till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Intäkter för skolprogram på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum 2015 var 225 tkr (200 tkr på Malmö Museer och 20 tkr på Malmö Konstmuseum).

Skolprogram är idag kostnadsfria på alla kulturförvaltningens institutioner utom Malmö Museer och Malmö Konstmuseum där det tas ut en avgift för deltagande klasser. Dessa avgifter innebär att möjligheterna för förskolor och skolor att delta i programverksamhet på kulturförvaltningens institutioner idag inte är likvärdiga.

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp och utbudet av aktiviteter såväl på skoltid som på fritiden är stort och brett, nu tar vi bort det sista hindret så alla visningarna blir utan kostnad för skolorna, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

Tillgången till egna medel för att delta i kulturaktiviteter eller annan programverksamhet utanför förskolan eller skolan är olika och många förskolor och skolor saknar helt egna medel för utflykter och studiebesök. Detta betyder att skolprogram på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum i praktiken inte är tillgängliga för alla barn och unga.

Satsning på barn och unga

Under senare år har flera åtgärder gjorts inom kulturförvaltningen för att sänka trösklarna och göra det lättare för fler barn och unga att delta på skoltid såväl som på fritiden. Flera av stadens kultursatsningar under senare år har varit direkt riktade till barn och unga. Dit hör bland annat Unga Teatern, det nya Akvariet på Malmö Museer och Stadsbibliotekets avdelningar Balagan och den nya småbarnsavdelningen som öppnar hösten 2016.


För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, elisabeth.lundgren@malmo.se, 0766-34 29 27

Sylvia Björk, ordförande i kulturnämnden, sylvia.bjork@malmo.se, 0729-81 16 44

För mer information:

Dick Fredholm, kommunikationschef på Kulturförvaltningen, dick.fredholm@malmo.se, 0733-504 605,