Skip to main content

Lägg ny polisutbildning i Malmö!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:18 CEST

 

Det finns starka motiv för att lokalisera en ny polisutbildning på högskolenivå till Malmö!

Det skriver kommunstyrelsen i Malmö i ett yttrande till regeringen med anledning av det slutbetänkande som lagts fram av utredningen om Framtidens polisutbildning.

Kommunstyrelsen pekar på en rad skäl till att en polisutbildning förläggs till Malmö:

Malmö har en storstadsmiljö som också för med sig att viss brottslighet är ganska omfattande, bland annat ungdomsbrott, tyngre våldsbrott och drogrelaterade brott. När det gäller de drogrelaterade brotten så underlättar närheten till kontinenten och de snabba transporterna över Öresundsbron den kriminella hanteringen.

Förläggandet av en polisutbildning till Malmö skulle därför, förutom att möta en växande hotbild, också öppna för en samverkan över Sundet och för ett utbyte mellan svensk och dansk polisutbildning till nytta för polisstudenterna.

Malmö har vidare en befolkning med stor etnisk mångfald och det finns i andra generationens invandrare en stor rekryteringsbas för polisstudenter med annan etnisk bakgrund än den svenska.

En polisutbildning i Malmö skulle underlätta en rekrytering i dessa grupper.

Andra faktorer som talar för Malmö är att Malmö högskola har en lång erfarenhet av att genomföra olika professionsutbildningar.

Det finns en god infrastruktur och bra övningsmiljöer.

Och Malmö erbjuder också en god studiesocial miljö, med goda möjligheter till en innehållsrik fritid för studenterna.

- Vi är medvetna om att utredningen inte haft i uppdrag att föreslå en lokalisering, men frågan om var utbildningen ska placeras kommer mycket snart att bli aktuell och därför vill vi redan nu ta tillfället i akt och beskriva alla de möjligheter och fördelar som en förläggning till Malmö innebär, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s).

- Vi har från Malmös sida länge argumenterat för en polisutbildning på högskolenivå i Malmö och vi anser att argumenten för en sådan hela tiden har förstärkts och vi förutsätter därför att man, när det blir aktuellt att bestämma lokaliseringen, tar hänsyn till de starka skäl som finns för en placering i Malmö med en koppling till såväl Lunds Universitet som Malmö Högskola, säger han.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 0+70623 85 71