Skip to main content

Läkemedel försvann från brukarens medicinskåp – händelsen Lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 13:37 CET

En sjuksköterska på ett boende upptäcker att det saknas narkotikaklassade läkemedel i ett låst medicinskåp hos en brukare. Stadsområdesförvaltning Norr rapporterar händelsen enligt Lex Sarah.

Brukaren på ett boende är ordinerad narkotikaklassade läkemedel. I januari upptäcker en sjuksköterska på boendet att läkemedel är försvunna ur ett låst medicinskåp i brukarens lägenhet. Upptäckten görs när sjuksköterskan ska byta ut en medicin mot en annan. Endast den personal som arbetar på boendet har nyckel till medicinskåpet.

Enligt ansvarig utredare rör händelsen stöld/svinn av läkemedel som misstänks ha begåtts av personal inom vård och omsorg. Händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande som ska anmälasenligt Lex Sarah. Händelsen utreds internt och har också polisanmälts. Händelsen har inte fått några konsekvenser för brukaren.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information:
Charlotte Glimskog, 040-34 58 73, avdelningschef vård och omsorg, Stadsområdesförvaltning Norr.
Utsänt av:
Sara Strand, kommunikatör, 0733-61 07 84