Skip to main content

Malmö blir medlem i stiftelsen Malmö i nya Europa

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:47 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö anser att Malmö stad ska bli medlem i stiftelsen Malmö i nya Europa. Stiftelsens mål är att motverka en utveckling mot segregation och motsättningar. Detta ska uppnås genom att stiftelsen medverkar till att göra Malmö till ett kraftcentrum i norra Europa som bygger på högre tillväxt, trygghet och gemenskap.

Inledningsvis tänker man sig bland annat att satsa på opinionsbildning, på utveckling av arbetsplatserna som mötesplatser, på stöd för positiva processer i de egna verksamheterna och på utveckling av mentorskap, inte minst för unga. Initiativtagare till stiftelsen är, förutom Malmö stad, SEB, Pågengruppen, Skånemejerier, Sydkraft, Advokatfirman Vinge, Malmö FF, Midway, MKB och Malmö högskola. Stiftelsen ska drivas på ideell basis och fungera som plattform för gemensamma initiativ från näringslivet, idrottsrörelsen, Malmö hö gskola och Malmö stad. Slutligt beslut om Malmö stads medlemskap tas av kommunfullmäktige den 30 oktober.

- Vi är just nu inne i en period som i mycket hög grad kommer att vara avgörande för Malmös framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s). Därför är det enormt viktigt att hela Malmö är med och engagerar sig i uppgiften att fortsätta den positiva process som präglat staden de senaste åren, att se till att integrationen ökar, att motsättningar och segregation motverkas, att fler malmöbor får ett arbete och att välfärden fördelas mer rättvist. Här har inte bara Malmö stad utan också bland andra näringslivet och föreningslivet en stor och betydelsefull roll. Det är min bestämda uppfattning att man genom den nya stiftelsen ska kunna åstadkomma mycket positivt i arbetet på att skapa ett bättre och attraktivare Malmö och på att göra Malmö till just det kraftcentrum i norra Europa som det i realiteten finns väldigt goda förutsättningar för.