Skip to main content

Malmö blir pilotkommun i Medborgarprojekt för unga

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 16:00 CEST

Malmö stad utsågs torsdagen den 5 juli 2012 till en av pilotkommunerna i Sveriges ungdomsråds satsning Medborgarprojektet. Pilotkommunerna kommer att testa nya metoder för att göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt.   

Sveriges ungdomsråds satsning Medborgarprojektet är ett treårigt projekt som syftar till att stärka ungdomars medborgarskap och tillgång till sina demokratiska fri- och rättigheter. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. På torsdagen utsågs tolv pilotkommuner som kommer att få testa nya metoder för att öka delaktigheten bland unga. Sveriges ungdomsråd kommer att utveckla och sprida metoder samt stödja kommuners arbete med medborgardialog för ungdomar.

- Vi är mycket glada för att Malmö stad utsetts till pilotkommun. Det är viktigt att unga får bättre möjligheter att vara med och påverka hur vår stad ska utvecklas. Det görs mycket för unga i Malmö. I mars i år antog kommunfullmäktige en policy för ungas inflytande. Ett annat exempel är UngBo12 - Sveriges första bomässa för ungdomar. Inom ramen för UngBo12 har unga deltagit och lämnat in bidrag i tävlingar om hur framtidens ungdomsboende ska se ut, och mässan hålls i Malmö i september, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Inom projektet kommer Malmö stad att satsa på att sprida kunskap och information om hur kommunen fungerar, ungdomars rättigheter, möjligheter att påverka och föra fram sina åsikter. Genom projektet hoppas Malmö stad få nya perspektiv samt tips och idéer på förbättrings- och utvecklingsområden kring befintliga satsningar. Samarbetet kan också tillföra extra kraft i implementeringsarbetet av Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande och föra samman Malmö stads olika spår kring demokrati och medborgardialog. Resultaten kommer också kunna användas inför valet 2014 för att inspirera fler unga att rösta. 

För mer information, kontakta:

Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad, tfn: 040-34 10 02

Mia Norberg, demokratiutvecklare, Avdelningen för samhällsplanering, Malmö stad, tfn: 040-34 11 93, 0734-23 35 65

Karin Lindroth Renhäll, presschef Malmö stad, tfn: 040-34 11 22, 0733-689 123

FAKTA Sveriges ungdomsråd

Sveriges ungdomsråd bildades 2003, och är sedan dess en samarbets- och intresseorganisation som stödjer och stärker ungdomars föreningar, organ och forum runt om i landets kommuner.  Sveriges ungdomsråds vision är att alla ungdomar skall ha samma möjligheter som vuxna att kunna göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar där de bor.