Skip to main content

Malmö förbereder avtal med Migrationsverket Vill utöka sitt ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2009 12:26 CEST

Malmö 2009 10 12

 

Malmö planerar nu att ta ett ytterligare utökat ansvar för mottagandet av asylsökande ensamkommande flyktingbarn, utöver det ansvar man redan tar i egenskap av ankomstkommun.

Stadskontoret har fått kommunstyrelsens uppdrag att, i samråd med sociala resursförvaltningen, ta fram ett förslag till avtal mellan Malmö stad och Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Verket har för närvarande överenskommelser med 98 av landets kommuner om mottagande av såväl asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd. Av 33 kommuner i Skåne är det bara fem som har ett sådant avtal med Migrationsverket.

Malmö har, tillsammans med Mölndal, Sigtuna och Solna, ansvar för det tillfälliga mottagandet i avvaktan på att barnen kan placeras i så kallade anvisningskommuner för mer permanent boende. Det finns fem transitboenden i Malmö som tar emot asylsökande barn och erbjuder tillfälligt boende. Dessa transitboenden är nu fullbelagda och sociala resursförvaltningen tvingas till akutplaceringar på hotell. Över hundra barn väntar i dagsläget på en plats i ett mera permanent boende i någon av de kommuner som har avtal med Migrationsverket.

Nu vill alltså Malmö ytterligare utöka sitt ansvarstagande och förutom att vara ansvarig för det tillfälliga mottagandet också ställa upp som anvisningskommun.

- Situationen för de här barnen är ohållbar och det är oerhört angeläget att alla kommuner går in och tar sitt ansvar, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Malmö tar redan ett stort ansvar och vi har uppemot etthundrafemtio barn placerade på tillfälliga boenden, men vi vill nu också kunna erbjuda en del av barnen ett mera permanent boende genom att sluta avtal med Migrationsverket, säger hon.

- Det är oerhört positivt att vi nu kommer att teckna avtal med Migrationsverket och att vi som kommun kommer att ta ett större ansvar. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att vi gör detta ordentligt och inte enbart tar emot ett fåtal asylsökande ensamkommande barn.  Vi ser med spänning och tillförsikt på det förslag på avtal som nu ska tas fram, säger miljöpartiets Fredrik Fernqvist.

- Bra att kommunen går in och skriver avtal om mer långsiktigt boende för ensamkommande barn och ungdomar. Det är jätteviktigt att ungdomarna får bo under trygga former när man varit på flykt och står utan sina nära, säger kommunalrådet Anneli Philipson (V).

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh 040 34 10 14

Fredrik Fernqvist 0733 629206

Anneli Philipson 040 34 10 17