Skip to main content

Malmö har ett nytt arkitekturprogram

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 08:58 CEST

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Malmös arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö, antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan skapas med arkitektur. Det ska vägleda stadens arbete med till exempel det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt.

Arkitekturprogrammet är ett tillägg till Översiktsplan för Malmö och visar Malmö stads ambitioner för hela den byggda miljön – bebyggelse, parker och stadsrum. Målsättningen är att skapa miljöer av god kvalitet, som bidrar till hälsa och välbefinnande, i alla skalor och i alla delar av staden. Utmaningen är att säkerställa rätt kvaliteter på rätt plats och utifrån förutsättningarna i varje projekt.

-Malmö är en snabbt växande stad och just nu byggs det mycket. Det är viktigt att säkerställa kvaliteten på den byggda miljön och här kan både kommunen, byggherrar och arkitekter använda arkitekturprogrammet som ett redskap, säger Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, Malmö stad.

Arkitekturprogrammet utgår från nio teser som beskriver Malmö stads ambitioner i arkitekturfrågor. De nio teserna fungerar som ett verktyg för att identifiera hur varje byggprojekt kan tillföra värden som såväl Malmöborna, samhället och byggherren kan ta del av. Genom att framhålla den kvalitetsdiskussion som behövs i alla projekt, kompletterar det kommunala processer som rör planering och genomförande.

-Verktyget ska utgöra ett stöd för att tidigt i processerna hantera frågor som rör projektets syfte, idé och ambitionsnivå – frågor som är avgörande för resultatet och stadens utveckling, säger Anna Modin, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

Läs mer om Arkitekturstaden Malmö

Kontakt

Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, ingemar.gråhamn@malmo.se

Anna Modin, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, anna.modin@malmo.se

Pressmeddelandet utsänt av kommunikatör Elisabet Fornander, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, elisabet.fornander@malmo.se

Fakta

Arkitekturstaden Malmö har tagits fram som ett tillägg till Översiktsplan för Malmö. Arkitekturprogrammet ska bidra till det övergripande målet att den byggda miljön i Malmö ska skapa goda förutsättningar för Malmöbornas välmående och en positiv utveckling av staden – utan att äventyra kommande generationers möjligheter till fullgoda liv. Utgångspunkterna är att:

  • Arkitekturen ska skapa goda förutsättningar för Malmöbornas välmående.
  • Arkitekturen ska bidra till att bevara och stärka stadens attraktivitet och särart
  • Arkitektur och investeringar i arkitektur ska betraktas ur ett långsiktigt perspektiv

I Arkitekturstaden Malmö har fyra strategier tagits fram för Malmö stads fortsatta arbete för god arkitektur:

  • Malmö stad använder Arkitekturstaden Malmö som verktyg för dialog
  • Malmö stad verkar för ökad kunskap om arkitekturens betydelse för människor i Malmö
  • Malmö stad skapar goda förutsättningar för omsorgsfull arkitektur av god kvalitet
  • Malmö stad agerar förebildligt i det offentliga byggandet och förvaltningen