Skip to main content

Malmö och Lund vill fortsätta med gemensamma kulturkonferenser

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:35 CEST

Malmö och Lund vill fortsätta med att tillsammans anordna kultur- och vetenskapskonferenser av samma slag som första gången genomfördes i månadsskiftet november-december förra året.

Ambitionen var att instifta en konferens på hög vetenskaplig och kulturell nivå som skulle återkomma vartannat år och erfarenheterna av förra årets konferens har bedömt som så goda att man nu vill permanenta konferensen till just ett vartannat år återkommande arrangemang. Nästa konferens är tänkt att hållas i månadsskiftet november-december 2004. Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat anvisa 250 000 kronor för planering och genomförande av konferensen.

- Förra årets konferens mottogs mycket positivt av alla berörda och därför finns det goda skäl att fortsätta, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s). Malmö och Lund har ett positivt samarbete på
en rad olika områden. Man kan se den här typen av arrangemang som ett sätt att ytterligare stärka det samarbetet och även som ett sätt att ytterligare profilera Malmö-Lund som ett viktigt kraftcentrum i Öresundsregionen, inte minst inom de vetenskapliga och kulturella områdena.