Skip to main content

Malmö satsar 400 000 kronor på projekt som ska öka ungas demokratiska deltagande

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 10:37 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö satsar 400 000 kronor på ett EU-projekt som syftar till att öka ungas deltagande i demokratiska processer.

Pengarna anslås på villkor att projektansökan beviljas av EU-kommissionen. Ansvarig för projektet, som totalt är kostnadsberäknat till 1,7 miljoner kronor, är Tegelhuset i Rosengård och målgruppen är u nga arbetslösa i åldern 15-25 år. Ett tjugotal arbetslösa ungdomar kommer att delta. Under projekttiden ska ungdomarna bland annat publicera ett tiotal debattartiklar i Sydsvenska Dagbladet. Man ska också arrangera minst sex större evenemang, bland annat debatter och seminarier, där också allmänheten bjuds in att delta.
Ungdomarna ska vidare vara aktiva på Internet samt producera olika trycksaker och annat tryckt material. Ett av målen är att hitta nya vägar för dialog mellan ungdomar och be slutsfattare, där de ungas engagemang på lång sikt ska tas tillvara som en resurs.

- Jag ser det här som ett mycket angeläget projekt och som en betydelsefull del i vår satsning på att öka välfärden för alla i Malmö, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s). Många unga, inte minst unga arbetslösa, känner sig ofta utanför samhället och tycker att de saknar inflytande, och det måste vi ändra på.
- Ett demokratiskt samhälle bygger på aktiva och engagerade medborgare och därför är d et viktigt att vi kan stimulera de ungas engagemang och deltagande i de demokratiska processerna. Kan man med ett sådant här projekt få ungdomar mer aktiva och mer delaktiga i samhällslivet och i det politiska livet så skulle mycket vara vunnet.