Skip to main content

Malmö ska bli tryggare – Ny överenskommelse mellan Malmö stad och Polisen ersätter Fem Fokus

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:48 CEST

Malmö stad och Polisen påbörjar nu ett långsiktigt, hållbart arbete med att öka Malmöbornas upplevda trygghet och minska deras utsatthet för brott. Överenskommelsen Fem Fokus för ökad trygghet ersätts med en ny, tydligare samverkansöverenskommelse kallad Malmö – en trygg och säker stad, som sträcker sig från 2012 till 2016. Med gemensamma utgångspunkter, strukturer och prioriteringar ska kommunen och polisen arbeta för en tryggare stad.

Målet ska nås både genom långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. En viktig och stor del går ut på att arbeta förebyggande och med de bakomliggande orsakerna till kriminalitet.

 

Sex områden är prioriterade:

  • Unga i riskzon och unga kriminella
  • Organiserad brottslighet och kriminella nätverk
  • Våld i nära relationer
  • Stöd till brottsutsatta
  • Drogförebyggande insatser
  • Trygghetsskapande åtgärder i offentlig miljö och trafiken

 

Arbetet ska följas upp genom de årliga trygghetsmätningar som Polisen och Malmö stad gör, samt brottstatistik.

– Det finns ett behov av att bättre beskriva och konkretisera vårt samarbete med Polisen för att Malmöborna ska känna sig tryggare. Vi har de senaste åren utvecklat och fördjupat samarbetet och det här är ytterligare ett steg. Nu ska vi gå vidare och ta fram mer specifika strategier, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

– En viktig skillnad mot tidigare avtal med polisen är att vi nu också lyfter samarbete kring våld i nära relationer. Malmö har legat i framkant när det gäller kvinnofridsarbete men den senaste tidens händelser visar att vi behöver bli ännu bättre, säger hon.

– Ett fungerande samarbete med polisen är otroligt viktigt för Malmös utveckling. Nu när detta förnyade avtal är klart återstår för alla verksamheter att konkretisera samarbetet. För tekniska nämndens del kommer vi att under hösten intensifiera dialogen med polisen med utgångspunkt i samarbetsavtalet, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd för framtidens trafik.

– För att stödja kvinnofridsarbetet i Malmö tillför vi tre nya miljoner under 2013, men samarbetet med polisen måste också lyftas fram vilket är en viktig nyhet i samverkansavtalet. Våld mot kvinnor är det yttersta utslaget av ojämställdheten. Vi accepterar aldrig att någon lever under hot, säger Hanna Gedin (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet.

 

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Karolina Skog, 040-34 36 57

Hanna Gedin, 0768-68 61 24

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 8)