Skip to main content

Malmö stad - årets folkhälsokommun!

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 12:39 CET

Malmö stad tilldelas idag utmärkelsen Årets folkhälsokommun 2012.

Priset delas ut av Svensk Förening För Folkhälsoarbete, SFFF, som motiverar utmärkelsen så här:

”Malmö stad bedriver ett omfattande och brett folkhälsoarbete som vi bedömer som både strategiskt och systematiskt. Arbetet med det som nationellt beskrivs ”Malmökommissionen” – eller mera formellt: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, inger vederbörlig respekt. Stadens arbetssätt när det gäller folkhälsofrågor har ett brett anslag och når alla kommunens delar samt har en bra förankring både i politik och i förvaltning.

I Malmö finns stora utmaningar när det gäller samhällets övergripande mål: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utmaningen är lika villkor för hela befolkningen. En utmaning som vi anser att Malmö stad tar på stort allvar”.

Kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är på plats vid tillställningen i Riksdagen för att ta emot priset som delas ut av Socialutskottets ordförande Anders W Jonsson (C) och vice ordförande Lena Hallengren (S).

– Jag är både glad och stolt över att Svensk Förening för Folkhälsoarbete har utsett Malmö till Årets folkhälsokommun. Vi jobbar hårt för att alla Malmöbor ska få de bästa förutsättningar att leva ett gott liv på lika villkor. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och områdesprogrammen är viktiga delar i vårt långsiktiga och strategiska arbete med att skapa ett jämlikt och starkt Malmö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

– Priset som Årets folkhälsokommun är ett erkännande. Under de två senaste åren har många visat intresse för vårt arbete för jämlikhet i hälsa - både nationellt och internationellt och inte minst många andra kommuner vill göra mer och annorlunda. Många ser dessutom att det också behövs ett nytt nationellt strategiskt grepp om folkhälsoarbetet i Sverige, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Det värmer att SFFF ser och uppmuntrar Malmös arbete med Malmökommissionen. Vi har öppnat upp oss för att oblygt bli synade i sömmarna av forskare och sakkunniga. Vi har efterfrågat granskning av forskare och är beredda på att lyssna och förändra vårt sätt att leda Malmö. Jag hoppas att det kan inspirera hela Sverige, säger Nils Karlsson (MP) gruppledare och kommunstyrelseledamot i Malmö.

– Ett bra folkhälsoarbete är grunden för att skapa en välmående och jämlik stad. Ohälsa och klass går hand i hand. Lång utbildning ger många års längre livslängd. Genom många insatser, bland annat vårt arbete mot diskriminering och planen för jämställdhetsintegrering, försöker vi bryta detta. Dagens pris visar att vi är på rätt väg, säger Hanna Thomé (V) kommunalråd med ansvar för antidiskriminering.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01
Amela A. Hodzic, politisk sekreterare, 040-34 11 06
Jan Linde, SFFF, 0705-88 65 84
Nils Karlsson, 0703-37 47 06
Hanna Thomé, 0709-13 46 61