Skip to main content

Malmö stad är positiv till cykelutredning men vill se fler nationella satsningar

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:30 CET

Ökad cykling har stor betydelse för människors hälsa och för stadens miljö. Det bidrar också till en mer hållbar stad på flera sätt. Det skriver Malmö i sitt yttrande över Cyklingsutredningens förslag ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” (SOU 2012:70).

Malmö stad ställer sig positiv till det ökade fokus som cykling får genom utredningen men saknar samtidigt flera konkreta förslag för att cykeln ska prioriteras högre i den nationella politiken. Det behövs framförallt fler satsningar som staten finansierar. Utredningens förslag om lagändringar för cykelöverfarter för att öka framkomligheten är ett av dem där det saknas en nationell satsning. Malmö stad vill se sådana ombyggnationer subventioneras.

I sitt yttrande skriver Malmö stad att cyklister ska ges rätt att cykla i bredd på cykelgator och att cyklister ska få använda sig av körbanan även där det finns cykelbana. Man anser också att cykelparkeringar ska prioriteras i förhållande till bilparkeringar vid trafiknoder. 

– Äntligen har det kommit en statlig cykelutredning. Men för en cykelstad som Malmö uppenbarar den mest hur långt efter staten och många kommuner ligger jämfört med Malmös cykelplanering. De förslag som presenteras kommer inte att få de strukturella effekter som behövs för att etablera cykeln som ett självständigt trafikslag, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik. 

– Ett ökat fokus på cykeln är välkommet, men utredningens många förslag för att prioritera cyklisterna kommer inte att kunna genomföras om det inte också tillförs statliga pengar, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

Kontaktpersoner

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 33)