Skip to main content

Malmö stad bjuder in till öppet remissmöte om arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 10:45 CEST

Förslaget till handlingsplan för Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter har under våren och sommaren varit ute på remiss. Ikväll, 17-19, i Stadshuset, Pelarsalen har Malmö stad bjudit in till ett öppet remissmöte där hela allmänheten bjuds in för att diskutera sina synpunkter på handlingsplanen. Kommunalrådet Hanna Thomé (V) med ansvar för antidiskriminering inleder mötet.

Handlingsplanen fokuserar på hur stadens nationella minoriteter kan stärkas i sina kulturer och sina språk, samt hur kommunen ska kunna säkra dessa rättigheter, enligt den nya minoritetslagstiftningen. Ett antal områden är särskilt prioriterade i arbetet med att tillgodose minoriteternas rättigheter: information, kulturarv, språk och historia, samråd och inflytande samt barn och ungdomar. Områdena har identifierats genom en kartläggning som gjordes förra våren.

– Sverige har en historia av stora övertramp mot de fem nationella minoriteterna. Denna handlingsplan är ytterligare ett steg framåt i vårt arbete här i Malmö med att garantera alla invånare sina mänskliga rättigheter. Det har därför varit mycket viktigt för oss att det är de nationella minoriteterna själva som definierar och är med och påverkar åtgärderna och inriktningen i planen. Diskussionen idag är viktig, säger Hanna Thomé (V) kommunalråd med ansvar för diskriminering.

För mer information kontakta:

Hanna Thomé  0709-13 46 61

Sara Svensson 0709-13 44 10