Skip to main content

Malmö stad engagerar sig i hållbar artificiell intelligens

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 15:27 CEST

Giovanni Leoni (tv), Anna Felländer (mitten) och Maria Stellinger Ernblad (th)

Malmö stads engagemang i Vinnova projektet UDI2 – Ramverk för Hållbar AI, som drivs av AI Sustainability Center, syftar till att ge Malmö stad verktyg för att undvika etiska, juridiska och sociala utmaningar inom tillämpningen av artificiell intelligens (AI). En del av Malmö stads engagemang i centret är att bland annat delta i pilotprojekt för att applicera och utveckla ett hållbart ramverk för AI som sätter människan i centrum.

– Vi är glada att kunna vara en samarbetspartner till AI Sustainability Center. AI är en viktig del av samhällsutvecklingen. För att vi ska kunna få en större analytisk förståelse av den verklighet våra medarbetare och medborgare möter behöver vi förstärka medarbetare och medborgare med stöd av AI för att kunna leverera smartare välfärd och bättre service till lägre kostnad, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef, Malmö stad.

Sedan en tid drivs ett utvecklingsarbete för att etablera arbetssätt inom AI i Malmö stad med hjälp av förändringsledning, medarbetarengagemang samt stöd från AI-experter. Utöver detta har ett antal föreläsningar arrangerats inom AI-området.

– Möjligheterna är enorma och offentlig sektor behöver göra allt i sin makt för att dra nytta av AI på rätt sätt för att förstå och lösa svåra utmaningar, menar Giovanni Leoni, ansvarig projektledare för AI i Malmö stad.

Bakom AI Sustainability Center, ett multidisciplinärt center för ansvarsfull och syftesdriven teknik, står flera samarbetspartners från svenskt näringsliv, offentliga myndigheter samt akademiska institutioner, som vill lyfta etiska och mänskliga aspekter av AI. Genom att sammanföra flera aktörer ska AI Sustainability Center säkerställa ett bredare och djupare utbyte inom AI-frågor.

Tillsammans med centrets samarbetspartners ska man identifiera fallgropar, som exempelvis diskriminering, integritetskränkning eller felaktiga beslut och rekommendationer, för att bättre förstå riskerna och säkerställa så att AI används på ett ansvarsfullt sätt.

– Idag sker en stor del av investeringarna i det tekniska perspektivet. Det är lika viktigt att investera i den mänskliga aspekten, hur implikationer av AI kan påverka samhället utifrån ett bredare etiskt och samhälleligt perspektiv. Vi är stolta över att ha Malmö stad som partner, säger Anna Felländer, medgrundare till AI Sustainability Center.


För ytterligare information kontakta:

Giovanni Leoni, ansvarig projektledare för AI, Malmö stad, 0768-513385, giovanni.leoni@malmo.se.

Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef, Malmö stad, 0734-221694, maria.stellingerernblad@malmo.se

Karolina Mecklint, presskommunikatör, Malmö stad, 0768-556222, karolina.mecklint@malmo.se


Fakta

Malmö stad är i Almedalen i Öresundshuset (www.oresundshuset.nu) för att diskutera digitalisering den 3 juli kl. 9 på temat ”Vi ska bli bäst i världen på digitalisering – hur gör vi det tillsammans”. Medverkande är Anders Ygeman, Energi och digitaliseringsminister, (S) regeringen, Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG, Anna Felländer, Grundare, AI Sustainability Center, Maria Stellinger Ernblad, Digitaliseringschef, Malmö stad samt Elin Häggberg, Moderator.

Läs mer om AI Sustainability Center: http://aisustainability.org/