Skip to main content

Malmö stad får bidrag för 114 karriärtjänster

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 11:37 CEST

Skolverket delar ut 165 miljoner kronor till kommuner och friskolor för löneökningar till lärare med karriärtjänster. Malmö stad har tilldelats 4 845 000 kronor för 114 tjänster. För en förstelärare innebär en karriärtjänst 5000 kronor mer i lön per månad, för en lektor 10 000 kronor mer i månaden.

För en karriärtjänst som förstelärare krävs bland annat fyra års undervisningsarbete och ett stort intresse för att utveckla undervisningen. För lektorer krävs en examen på forskarnivå, yrkeserfarenhet och pedagogisk skicklighet. Bedömningen om en lärare uppfyller kraven för att få en karriärtjänst gör kommunen.

– Karriärtjänster är en tydlig signal om två saker. För det första att skolans viktigaste uppdrag handlar om att utveckla pedagogiken och göra den forskningsanknuten. För det andra att även skolan måste ha ett signalsystem som sänder rätt budskap. Med karriärtjänster får pedagogiskt duktiga, intresserade och drivande lärare en rejäl lönebonus och ansvar för att sprida sin skicklighet. Mycket av skolans utvecklingsarbete kommer att handla om att lärarlagen arbetar tillsammans i en självlärande kollegial process. Då kommer dessa tjänster spela stor roll, säger Anders Rubin (S), tillträdande skolkommunalråd.

– Det går inte att med säkerhet säga hur friskolorna i just Malmö sökt pengar, men med ledning av Skolverkets lista är det rimligt att dra slutsatsen att ansökningarna varit lika få från Malmös friskolor som de är för landet i sin helhet. Det är bekymmersamt att friskolorna i så liten utsträckning har sökt och fått dessa tjänster. Ska vi höja Malmöungdomarnas kunskapsnivå och utveckla en mycket bra skolverksamhet för alla stadens barn och ungdomar måste friskolorna hänga med på utvecklingståget, säger han.

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06