Skip to main content

Malmö stad inrättar en funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 11:32 CEST

På funktionsstödsnämndens sammanträde idag togs beslut att inrätta en funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare vars huvuduppgift kommer vara att samordna stödet för personer med funktionsvariationer och tillgängligheten i stadens offentliga rum. Det gäller bland annat att ge stöd och vägledning till den enskilda Malmöbon men även sprida kunskap, samverka med andra myndigheter, och bidra med funktionsperspektivet i Malmö stads fortsatta utveckling.

Funktionsstödsnämnden gav förvaltningen, i nämndsbudget 2019, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en särskild tillgänglighetssamordnare. I syfte att säkerställa att alla Malmöbor ska kunna delta i samhället på jämlika villkor. Samordnaren kommer dessutom att vara adjungerad i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor som från start har varit delaktiga i utredningsprocessen.

I uppdraget ingår det vid start att även identifiera framtida arbetsfält och kartlägga utvecklingsområden. På så sätt kommer funktionen med tiden att utvecklas för att kunna omfatta fler operativa arbetsområden och utökas med fler tjänster.

Mer information om ärendet hittar ni här; https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/funktionsstodsnamnden/mote-2019-09-23

- Tillgänglighet är en rättighet och behovet av att samordna tillgänglighetsarbetet i Malmö är omfattande. Därför är det glädjande att Liberalernas vallöfte om att införa en tillgänglighetssamordnare nu blir verklighet. Målet, att nå ett tillgängligt samhälle, omfattar alla samhällets områden och med detta viktiga beslut tar vi ett helhetsgrepp kring stadens arbete med att säkerställa att Malmö är en stad för alla, säger Roko Kursar (L) funktionstödsnämndens ordförande.

-Glädjande att vi nu inrättar en tillgänglighetssamordnare, det är ett steg i rätt riktning, för att alla Malmöbor ska kunna röra sig fritt och obehindrat i staden, säger Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) funktionsstödsnämndens 1:e vice ordförande.

För ytterligare information, kontakta:

Roko Kursar via Ursula Savonius, politisk sekreterare, 0738-56 79 36, ursula.savonius@malmo.se

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian via Anders Malmström, pressansvarig, 0768-70 79 52, anders.malmstrom@malmo.se