Skip to main content

Malmö stad säkerställer en fortsatt god finansieringskapacitet

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:25 CEST

Malmö 2010 10 13

Malmö stad förbereder nu för extern upplåning för att kunna säkerställa en fortsatt god finansieringskapacitet för framtida investeringar.

Den uppdaterade likviditetsprognosen visar att Internbankens överskottslikviditet tar slut under 2011, vilket innebär att kommunens finansieringsförutsättningar förändras och att upplåning av extern kapital blir nödvändig. För att säkerställa finansieringskapaciteten för framtida investeringar, då Malmö stads investeringsvolym beräknas fortsätta ligga på en hög nivå, förbereder nu Internbanken upplåning i form av kommuncertifikat och andra kreditlöften.

Det samlade behovet av kortfristig upplåning uppgår till två miljarder kronor, varav en miljard avser beredskap att erbjuda MKB finansiering för nybyggnation och underhållsinsatser.

För att åstadkomma så goda finansieringsvillkor som möjligt inleds också en ratingprocess för att få ett kreditbetyg på kommunens förmåga att betala skulder på kort och lång sikt.  

– Vi fortsätter här att ta ett ansvar för kommunens ekonomi på ett klokt och bra sätt. En välskött ekonomi ger förutsättningar för att driva utvecklingen av Malmö i rätt rikting, säger Ilmar Reepalu (S), finanskommunalråd.

Kontaktpersoner 

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 13)