Skip to main content

Malmö stad stödjer trippelkonferens om föreningsliv och frivilligt engagemang

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 12:19 CEST

Malmö 2010 10 04

Kommunstyrelsen beslutade i dag att stödja Sveriges Föreningar med 80 000 kronor för genomförandet av en trippelkonferens i Malmö den 13-15 oktober, med temat ”Framtidens frivilligcentraler”. Konferenserna som arrangeras är ”Rikskonferens Frivilligcentralerna”, ”Lokal rikskonferens” och ”Nyanländas engagemang i föreningslivet”. Frågeställningarna som de tre konferenserna belyser är av stor vikt och intresse för Malmö stad.

– Det här är ett välkommet initiativ eftersom det bidrar till att lyfta fram föreningslivet och deras viktiga arbete. Vi är glada att trippelkonferensen kommer att genomföras här i Malmö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkommunalråd.    

– Föreningslivet är en viktig del av Malmö. Föreningarna är viktiga i arbetet med delaktighet, demokrati och minskade klyftor. Vi är därför mycket positiva till att de tre konferenserna samarrangeras här i Malmö, säger Martina Nilsson (V).

– Ideellt engagemang är ett viktigt komplement till den kommunala verksamheten och ett bra sätt att få fler människor engagerade i samhället. Vi är därför mycket glada att Rikskonferensen för frivilligcentralerna kommer att äga rum i Malmö. Det ger oss ett utmärkt tillfälle att inspireras av andra kommuners arbete kring volontärverksamhet, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Martina Nilsson, 0708-16 17 09

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06