Skip to main content

Malmö stad tar ett grepp om mikroplaster

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 12:36 CET

Mikroplast och kemiska ämnen sprids från gummigranulat på konstgräsplaner och medför en stor miljöpåverkan, liksom slitagepartiklar från däck och väg. Plasten påverkar havsmiljön. (Foto Miljöförvaltningen i Malmö stad samt Colourbox).

I en färsk rapport föreslår miljöförvaltningen tio konkreta åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i Malmö.

Plastpartiklar i havet är ett av världens snabbast växande miljöproblem med påverkan på havsnäringen, dricksvattnet och den biologiska mångfalden. Frågan om mikroplaster i sig är relativ ny och komplex.

- Vi har bara precis skrapat på ytan vad gäller problematiken med mikroplaster. Forskare hittar dessa små partiklar och fragment i alla delar av naturen och i flera vattenlevande djur och fåglar. Det är självklart att städerna måste göra sitt i arbetet med att minimera utsläppen av mikroplaster till miljön. Nu tar Malmö ett första steg i detta viktiga arbete, säger miljödirektör Kerstin Åkerwall.

I rapporten konstateras att det krävs fortsatt forskning, till exempel om mikroplatsernas spridningsvägar. Malmö stad kan med konkreta åtgärder och små medel nå miljövinster. Därför initierar miljöförvaltningen tio åtgärder för 2018.

Tillsammans med fritidsförvaltningen har miljöförvaltningen initierat ett långsiktigt arbete för att komma fram till miljöanpassade lösningar för att minska spridningen av mikroplast och kemiska ämnen från gummigranulat på konstgräsplaner. Detta används till exempel för fotbollsplaner, i rondeller, parkområden och på förskole- och skolgårdar.

En annan åtgärd är att utreda vad som händer med mikroplaster när de kommer till avloppsreningsverken i Sjölunda och Klagshamn.

Ett nationellt förbud mot mikrokorn i kosmetiska produkter kan komma att träda i kraft inom kort. En åtgärd blir att miljöförvaltningen informerar Malmöbor och butiksinnehavare om förbudet.

För frågor kring rapporten:

Miljöinspektör Ellinor Josefsson, telefon 040-34 08 33.
För frågor kring det strategiska arbetet med gummigranulat:
Projektledare Rasmus Fredriksson, mobil 0708-57 71 24.

Utskickat av Eva Klamméus, kommunikatör, miljöförvaltningen, telefon 040-34 08 20.